Onze organisatie

De raad van toezicht en het bestuur van SVn

SVn is in 1996 opgericht. Er werken 110 professionals. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. De raad van toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting.

Raad van toezicht

De raad van toezicht wordt door de deelnemende gemeenten, provincies en het Rijk benoemd. De raad van toezicht wordt gevormd door:

  • Milo Schoenmaker, voorzitter
  • Jacques Greitemann
  • Roelie van Wijk-Russchen
  • Eric Rutten 

Bestuur

Het bestuur van SVn bestaat uit:

  • Stella Vos
  • Arjen Gielen

Aanvullende informatie

 

Bekijk ons verhaal