FSFE Fonds Header Fsfe

Fûns Skjinne Fryske Enerzjy (FSFE)

Investeren in duurzame projecten in Friesland

Ben je gevestigd in Friesland en zoek je naar financiering voor een duurzaam project? Dan is het Fûns Skjinne Fryske Enerzjy (FSFE) wellicht iets voor jou. Dit fonds investeert in projecten op het gebied van duurzame energieproductie, energiebesparing en CO2-reductie in Friesland.

Voor wie is het FSFE?

Het FSFE is er voor zakelijke projecten die zich aantoonbaar richten op duurzame energieproductie, energiebesparing of op de uitstootreductie van broeikasgassen in Friesland. Je kunt financiering krijgen wanneer je je bezighoudt met bijvoorbeeld:

  • Aardwarmte
  • Zonne-energie
  • Hernieuwbare gassen (zoals groen gas)
  • Energiebesparing in de bebouwde omgeving

De provincie Friesland wil met het FSFE een bijdrage leveren aan de provinciale duurzaamheidsdoelstellingen. Het doel is om in 2030 33% van de energie duurzaam op te wekken en de CO2-uitstoot met 25% terug te dringen t.o.v. 2010. Het fonds geeft advies, investeert en (co)financiert in de energietransitie op de gebieden zon, wind, vergisting en circulaire projecten.

Wie zit er achter het fonds?

Het FSFE is een initiatief van de provincie Friesland en is opgericht in 2014. SVn beheert het fonds en is het aanspreekpunt voor initiatiefnemers en geïnteresseerden. SVn beheert de leningenportefeuille in samenwerking met e3 Partners.

Neem contact op met Pieter van der Berg

Pieter is fondsmanager van Het Fûns Skjinne Fryske Enerzjy