Dijk Duurzaam Windmolens Fiets Vrouw 665X436

Nieuwe regeling opzetten

Overweeg je een financieringsregeling in je gemeente of provincie aan te bieden? Dat kan in drie stappen.

Stap 1: Sluit een deelnemersovereenkomst met SVn

Wil je een regeling aanbieden met je gemeente of provincie? Neem dan contact op met de relatiemanager uit jouw regio. Om een regeling aan te bieden moet je deelnemer van SVn zijn. We leggen onze samenwerking en gemaakte afspraken juridisch vast in een deelnemersovereenkomst. Hieraan zijn kosten verbonden, hoe hoog deze zijn, is afhankelijk van het aantal inwoners.

De deelnemersovereenkomst regelt onder meer:

  • De voorwaarden waaronder SVn leningen verstrekt op verzoek van een gemeente of provincie
  • Het openen van een rekening-courant waar een gemeente of provincie gelden op stort en waaruit SVn de lening verstrekt
  • Welke rente SVn vergoedt c.q. in rekening brengt over de rekening-courant en op welke momenten SVn de rente betaalt en/of in rekening brengt
  • De hoogte van de beheervergoeding en op welke momenten SVn de beheervergoeding in rekening brengt
  • De opzegtermijn en opvraagbaarheid van gelden

Stap 2: Leg je voorwaarden vast in een verordening 

In een verordening leg je de voorwaarden van de lening(en) vast. Aan de hand daarvan bepaalt je gemeente of provincie of iemand in aanmerking komt voor een lening via SVn. Onze relatiemanagers helpen graag bij het opstellen en hebben modelverordeningen beschikbaar.

Vraag een voorbeeldverordening aan

Stap 3: Stort geld op de rekening-courant

Na het vaststellen van de verordening opent SVn een rekening-courant waaruit de financieringen verstrekt worden. Hierop stort je gemeente of provincie geld.