Straat Woningen Huizen Fiets Vrouw Doorkijkje 904X520

Samen investeren met maatschappelijke impact

Duurzaam financieren met hoog maatschappelijk rendement

Ben je een private investeerder, bank, pensioenfonds, overheidsinstantie of andere partij met de ambitie om maatschappelijke impact te maken? Investeer mee!

Investeren met maatschappelijke impact is bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van wonen en leven in Nederland 

Nederland wordt steeds duurzamer en innovatiever. Er liggen genoeg plannen en uitdagingen te wachten op kapitaal, waarmee bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties hun projecten kunnen financieren.

Als maatschappelijke impact het doel is, welke mogelijkheden zijn er dan? Denk aan VvE’s met slechts een paar appartementen die voor verduurzaming en achterstallig onderhoud geen financiering kunnen krijgen. Aan projectontwikkelaars die voor complexe woningbouwprojecten geld nodig hebben voor de voorfase van het ontwikkeltraject. Of aan sportclubs die hun accommodatie energiezuiniger willen maken, maar de investering niet in kas hebben. die bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van wonen en leven in Nederland wanneer er financiële middelen beschikbaar zijn. Dat is financieren met maatschappelijk rendement.

Wie zijn wij?

SVn biedt financieringsoplossingen op het gebied van volkshuisvesting, energietransitie en stedelijke vernieuwing. Daarmee maken we duurzame en maatschappelijke plannen met impact mogelijk die op de reguliere markt moeilijker te financieren zijn. Wij kunnen deze kansen realiseren, aanvullend op én in samenwerking met de markt, omdat we:

  • publieke en private middelen kunnen combineren;
  • met een publieke waarborg kunnen werken;
  • nauw samenwerken met (lokale en regionale) overheden en financiers;
  • rapporteren over financiële én maatschappelijke indicatoren.
Dijk Duurzaam Windmolens Fiets Vrouw 424X318

Samen investeren met maatschappelijke impact?

We gaan graag in gesprek met kapitaalverschaffers die net als wij het verschil willen maken en voor nóg meer impact zorgen. Partners die samen met ons een fonds opzetten of een andere regeling in het leven roepen. Zodat we financieringsoplossingen (landelijk) toegankelijk maken. We financieren wat niet financierbaar lijkt, maar wat met onze oplossingen wel te realiseren wordt. Samen maken we het Nederland van morgen mogelijk.

3 redenen om te investeren met SVn

Investeren in oplossingen met maatschappelijk rendement

Onze financieringsoplossingen maken maatschappelijke impact op de gebieden stedelijke vernieuwing, volkshuisvesting en energietransitie.

Financieel samenwerkingspartner met groot (overheids)netwerk

We zitten aan tafel met bijna alle Nederlandse gemeenten, met provincies en met andere overheden en samenwerkingspartners.

€ 2,422 miljard aan toevertrouwd vermogen met revolverende werking

SVn voert als onafhankelijke partner al sinds 1996 financiële regelingen uit voor overheden en samenwerkingspartners.

Betrouwbare dienstverlening met onze ISAE 3402 Type II certificering.

ISAE Logo