Header Fonds Duurzaam Funderingsherstel Groot

Fonds Duurzaam Funderingsherstel

De Funderingslening (Maatwerk) is bedoeld voor de financiering van noodzakelijk funderingsherstel.

Steeds meer huiseigenaren worden geconfronteerd met de gevolgen van bodemdaling en funderingsproblematiek. De herstelmaatregelen zijn ingrijpend en de kosten zijn aanzienlijk.

Woningeigenaren hebben vaak niet de financiële ruimte om de rotte fundering of de daarbij komende problemen zoals scheuren in muren aan te pakken. Noodzakelijk funderingsherstel blijft soms liggen, omdat één (of meerdere) huiseigenaren in een woonblok de financiering niet rond krijgt. Het Fonds Duurzaam Funderingsherstel (FDF) helpt die woningbezitters met een financiële oplossing.

Voor wie is het fonds?

De Funderingslening (Maatwerk) wordt verstrekt aan eigenaar-bewoners in gemeenten en provincies die aangesloten zijn bij het fonds. De gemeente of provincie bepaalt welke woningen en woonblokken in aanmerking komen.

Wie zit er achter het fonds?

Het Fonds Duurzaam Funderingsherstel is opgericht op initiatief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) in 2017. Het fonds heeft een omvang van € 20 miljoen en heeft een revolverende werking; het geleende geld wordt met rente terugbetaald en komt weer beschikbaar voor nieuwe leningen. SVn beheert het Fonds Duurzaam Funderingsherstel en is het aanspreekpunt voor initiatiefnemers, en geïnteresseerden.

Neem contact op met Hilbert Bouwman

Hilbert is fondsmanager van Fonds Duurzaam Funderingsherstel namens SVn.