Leningen

Duurzaamheidslening

  • Comfortabeler wonen
  • U draagt bij aan een beter milieu
  • U bespaart op uw energiekosten*

Wat is de Duurzaamheidslening?

Gemeenten en provincies stimuleren het nemen van duurzame maatregelen en bieden daarom de Duurzaamheidslening aan. Dit is een lening waarmee u tegen gunstige voorwaarden energiebesparende maatregelen in en aan uw woning financiert.

Door uw woning energiezuiniger te maken, bespaart u energie* en woont u comfortabeler. Niet alleen fijn voor u, maar ook goed voor het milieu.

*Bij gelijkblijvende energieprijzen, uw gebruik van voorzieningen en apparatuur zoals verwarming/ thermostaat niet veranderd is en de energiebesparende maatregel adequaat is uitgevoerd door een deskundig aannemer of installateur.

Wat zijn de kosten en is er een Duurzaamheidslening in mijn gemeente?

Niet iedere gemeente of provincie heeft een Duurzaamheidslening. Om te bekijken of uw gemeente de Duurzaamheidslening aanbiedt, typt u het gewenste leenbedrag in het veld. Hierna verschijnt het maandbedrag en daarna kunt u checken of de Duurzaamheidslening beschikbaar is in uw gemeente.

Kom ik in aanmerking voor de Duurzaamheidslening?

Om in aanmerking te komen voor een Duurzaamheidslening moet uw gemeente of provincie de Duurzaamheidslening aanbieden. Het is verstandig eerst na te gaan of uw gemeente of provincie een Duurzaamheidslening biedt. Niet alle gemeenten en provincies doen dit.

Voordat u een Duurzaamheidslening kunt aanvragen, stelt uw gemeente vast of u voldoet aan haar voorwaarden. Gemeenten en provincies stemmen deze voorwaarden af op hun eigen beleid. De voorwaarden kunnen dus verschillen per gemeente en/of provincie.

Duurzaamheidslening aanvragen

Gemeentes en provincies vinden het belangrijk dat zoveel mogelijk woningen energiezuinig worden. Nadat u van uw gemeente een aanvraagformulier heeft gekregen, verzorgen wij (SVn) de aanvraagprocedure, de financiële toets en het verstrekken van de lening.