Aanvraagproces Starterslening

Met de Starterslening is het kopen van een eerste woning voor starters misschien wél mogelijk. We leggen in vijf stappen uit hoe het aanvraagproces van de Starterslening verloopt. • Stap 1: aanvraag toewijzing van gemeente of woningcorporatie

  De starter neemt contact op met de gemeente waar de woning wordt gekocht. De gemeente stelt vast of de aanvrager aan haar voorwaarden voldoet (iedere gemeente stelt de voorwaarden vast aan de hand van eigen beleid, deze voorwaarden kunnen dus per gemeente verschillen). Met de toewijzingsbrief van de gemeente kan de starter een lening aanvragen.


 • Stap 2: (financiële) beoordeling door SVn

  De starter vult op onze website alle gegevens in en verzamelt de benodigde documenten. De documenten die we nodig hebben, zijn afhankelijk van de situatie van uw klant. Na het digitaal indienen van de aanvraag is in de mijn-omgeving zichtbaar welke documenten dat zijn en hoe deze moeten worden aangeleverd.


 • Stap 3: de starter ontvangt een offerte van SVn

  Als de aanvraag compleet is en alle stukken akkoord zijn, toetst SVn de aanvraag op basis van de voorwaarden van de gemeente en NHG. Bij een positieve uitslag ontvangt de starter een offerte voor de Starterslening.


 • Stap 4: de starter zet de getekende offertes in de mijn-omgeving

  De getekende offerte levert de starter aan in de mijn-omgeving van SVn. Vervolgens vraagt de starter, met de offerte van SVn, een eerste hypotheek bij een andere geldverstrekker aan. Ook deze offerte zet de starter in de mijn-omgeving bij SVn.


 • Stap 5: de starter kan passeren bij de notaris

  Na ontvangst van de offertes maakt SVn de aktestukken op en verstuurt deze naar de door de starter opgegeven notaris. De starter maakt een afspraak bij de notaris voor het passeren van beide aktes. De notaris maakt een afrekeningsnota. Na ontvangst van de afrekeningsnota maken wij het geld over naar de notaris. De starter kan daarna de akte passeren, de akte voor zijn eerste hypotheek passeert gelijktijdig.


Heeft u vragen over de Starterslening? Neem gerust contact met ons op.

Terug naar Starterslening

Veelgestelde vragen

Bekijk hier de antwoorden op de meest gestelde vragen van financieel tussenpersonen aan SVn.

Aanvraagproces Starterslening

Meer