Man Verhuisdoos 1 665X436

Starterslening

Een Starterslening overbrugt het verschil tussen jouw maximale hypotheek en de prijs van jouw eerste koopwoning. Hierdoor wordt het kopen van jouw eerste woning tóch haalbaar. Je gemeente maakt dit mogelijk.

Bekijk het aanbod in jouw gemeente

Samen met 328 gemeenten, 9 provincies en 23 woningcorporaties biedt SVn leningen aan. Deze instanties bepalen ieder voor zich welke oplossingen ze bieden.

Fout bij het ophalen van de gemeenten. Probeer het later opnieuw.

Bezig met zoeken van leningen …

Fout bij het ophalen van de zoekresultaten. Probeer het later opnieuw.

{{ filteredSearchResults.length }} resultaten gevonden

Er zijn geen leningen gevonden voor {{ loanPurposeLabel }} in gemeente {{ currentMunicipality }}.

{{ currentMunicipality }} biedt wel onderstaande leningen aan:

{{ filteredSearchResults.length }} resultaten gevonden.

{{ formatParticipantSubTitle(participant) }}

Vrouw Man Echtpaar Eettafel Laptop Notitieblok 1 424X318

Je eerste koopwoning tóch haalbaar

De Starterslening biedt de volgende voordelen

 • Leen nét dat beetje extra voor jouw eerste woning
 • Een betrouwbaar vangnet dankzij NHG
 • Minimaal drie jaar geen maandlasten
Vrouw Bank Salontafel Laptop 424X318

Hoe zit de Starterslening in elkaar?

De SVn Starterslening is een hypothecaire lening en bestaat uit twee delen die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn:

 • Leningdeel 1: de Starterslening. Dit deel los je tijdens de looptijd annuïtair af. Dit betekent dat je elke maand hetzelfde bedrag betaalt aan aflossing en rente. Dit bedrag wordt ook wel annuïteit genoemd.
 • Leningdeel 2: de Combinatielening. De Combinatielening loopt tijdens de looptijd op, zolang je de maandlasten voor de beide delen niet kunt betalen.

De Starterslening is maximaal 20% van de koopsom of aanneemsom (plus eventuele verbeter- of meerwerkkosten) óf van de marktwaarde uit het taxatierapport. Voor de Starterslening rekenen we met het laagste bedrag van deze twee.


Hoe werkt de Starterslening?

Je sluit de Starterslening af naast je eerste hypotheek bij een bank. De looptijd van de SVn Starterslening is dertig jaar. De rente staat voor de eerste vijftien jaar vast. Na de eerste vijftien jaar wordt de rente herzien en opnieuw voor vijftien jaar vastgesteld.

Met de SVn Starterslening heb je de eerste drie jaar geen maandlasten. Na die drie jaar ga je rente en aflossing betalen. Heb je het idee dat je deze lasten nog niet kan dragen? Dan kun je een hertoets aanvragen. Als je dat doet bekijken we welk deel van de rente en aflossing jij kan betalen.

Ook mag je de Starterslening, of een gedeelte daarvan, op ieder moment boetevrij aflossen.

Svn Starterslening Hoe Werkt De Starterslening Still V4

Alle informatie over de Starterslening

Belangrijk om vooraf te weten
 • Er kan alleen een aanvraag bij SVn gedaan worden als er een toewijzingsbrief van de gemeente of provincie is;
 • Zolang de SVn Starterslening en de Combinatielening nog niet volledig zijn afgelost, mag er geen extra geld worden geleend bij hypotheekverstrekkers. Ook mag er geen extra Combinatielening worden afgesloten;
 • Als het inkomen onvoldoende blijft om de beide leningdelen af te lossen, is het mogelijk dat de SVn Starterslening na 30 jaar niet of niet volledig is afgelost. Na 30 jaar moet de lening wel terugbetaald worden;
 • SVn biedt de SVn Starterslening uitsluitend aan zonder advies. Dat betekent dat SVn niet kijkt naar de specifieke financiële situatie, kennis en ervaring en risicobereidheid van de aanvrager;
 • De eigendomsakte, de hypotheekakte van de eerste geldverstrekker en de hypotheekakte van de starterlening dienen gelijktijdig (in de gebruikelijke volgorde) te worden gepasseerd. Dat wil zeggen dat de eigendomsakte niet op een eerdere datum dan de beide hypotheekakten mag worden gepasseerd bij de notaris.
Productinformatie SVn Starterslening
 • De SVn Starterslening wordt verstrekt voor het aankopen van de eerste woning. Het moet gaan om de allereerste koopwoning. Eerdere (gedeeltelijke) verkrijging door vererving of huwelijk van een koopwoning is niet toegestaan;
 • De aan te kopen woning moet worden gebruikt voor eigen bewoning;
 • De SVn Starterslening wordt verstrekt als een hypothecaire lening, naast een nieuwe hypothecaire lening bij een andere (eerste) geldverstrekker;
 • Beide hypotheekaktes (van de SVn Starterslening en de eerste hypotheek) moeten samen met de transportakte in de gebruikelijke volgorde maar beslist in één en dezelfde afspraak bij de notaris passeren;
 • De SVn Starterslening wordt afgesloten met NHG garantie;
 • De SVn Starterslening en de Combinatielening zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden;
 • De looptijd van de SVn Starterslening en de Combinatielening zijn 30 jaar;
 • De uitbetaling van de lening vindt plaats bij de notaris, alleen in het geval van zelfbouw wordt de lening verstrekt via een bouwdepot;
 • De SVn Starterslening is minimaal € 2.500,- en is nooit hoger dan het bedrag dat de gemeente of provincie heeft vastgesteld.
Hoe SVn bepaalt of de Starterslening verstrekt kan worden
 • De SVn Starterslening wordt alleen verstrekt als er onvoldoende inkomen is voor een normale lening. Daarnaast kijkt SVn naar de waarde van de woning;
 • SVn hanteert als toetsrente de actuele 10-jaar vaste rente voor hypotheken van NHG;
 • De SVn Starterslening overbrugt het verschil tussen de prijs van het huis (tot maximaal de Loan to Value) en de (eerste) hypotheek bij de bank;
 • De SVn Starterslening is vermogensafhankelijk; vermogen boven de geldende vrijstelling in Box 3, wordt gekort op de financieringsbehoefte. Dit betekent dat de lening kan worden verlaagd als er sprake is van teveel spaargeld of overige bezittingen;
 • Na beoordeling van de financiële en persoonlijke situatie worden op basis van de leennormen en ons kredietbeleid bepaald of er een lening verstrekt kan worden. De leennormen zijn gebaseerd op relevante wet- en regelgeving waaronder de Gedragscode Hypothecaire Financieringen, de Voorwaarden en Normen NHG en de Tijdelijke regeling hypothecair krediet.
Hoe werkt de Starterslening?

De Starterslening bestaat uit twee delen:

- Een leningdeel dat annuïtair wordt afgelost: de Starterslening
- Een leningdeel dat oploopt: de Combinatielening.
 
Voor beide delen zijn er de eerste drie jaar geen maandlasten. En je betaalt de eerste drie jaar geen rente. De aflossing van de Starterslening komt de eerste drie jaar uit de Combinatielening. De Combinatielening loopt daardoor de eerste drie jaar altijd op. Na deze periode van drie jaar ga je rente en aflossing betalen. Op het moment dat je volledige rente en/of aflossing betaalt, los je op zowel de Starterslening als de Combinatielening af.

Hoe beoordeelt SVn mijn aanvraag en hoe hoog is de lening die ik kan verwachten?

Bij de beoordeling van een aanvraag voor de Starterslening voeren wij een financiële toets uit. Met deze toets bekijken wij in eerste instantie hoeveel geld je nodig hebt om de woning te kopen. Daarna kijken we hoeveel je kunt lenen bij een reguliere bank. Daarbij houden we rekening met onder andere: 

● Jouw inkomen
● Eventuele erfpachtcanon
● Partneralimentatie
● Studieschuld
 
Het verschil tussen de prijs van de woning en de hypotheek die de bank je wil geven is in principe de hoogte van je Starterslening. Dit verschil overbrugt SVn tot het maximum wat je gemeente per lening beschikbaar stelt. Als je veel eigen inbreng (spaargeld/bezittingen, schenking, erfenis etc.) hebt, kan de SVn Starterslening worden verlaagd.

Starterslening is maximaal 20% van de koopsom of marktwaarde uit het taxatierapport bij bestaande bouw, of de koop-/aanneemsom (v.o.n. prijs) bij nieuwbouw. Zowel bij bestaande bouw als nieuwbouw kunnen eventuele verbeter- of meerwerkkosten hierbij opgeteld worden, mits de NHG-grens van de gemeente niet wordt overschreden. Bij bestaande bouw rekenen we met de laagste waarde van de koopsom en de marktwaarde uit het taxatierapport. Als je bod hoger is dan de getaxeerde marktwaarde van je woning, kun je het verschil nooit financieren met de Starterslening. Het overbieden betaal je van je eigen geld. Lees hier meer over de voorwaarden
 
Wil je weten hoe veel je kunt lenen? Zoek de gemeente waarin jij wilt kopen op en vul de proefberekening in. Dit doen we conform de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Op een aantal punten wijken wij af van NHG. 

Eisen die aan de eerste hypotheek gesteld worden
 • De eerste hypotheek moet (net als de SVn Starterslening) met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) worden verstrekt;
 • De lening die bij de eerste geldverstrekker wordt afgesloten, moet een rentevastheidsperiode van ten minste 10 jaren hebben. Als er sprake is van meerdere leningsdelen, geldt dit voor alle delen. Alleen een klein deel, maximaal € 1.500,- mag een rentevast periode hebben van minder dan 10 jaar;
 • De eerste geldverstrekker verklaart in de offerte of in de hypotheekakte dat er: ‘Zolang de SVn Starterslening en de Combinatielening nog niet volledig zijn afgelost, mag er bij de geldverstrekker van de eerste hypotheek/hypotheken geen extra geld geleend worden’. Ook mag er geen extra Combinatielening afgesloten worden bij deze geldverstrekker.
Rente en aflossing
 • De rente wordt vastgesteld op het moment van aanvragen en is de door SVn vastgestelde rente voor 15 jaar voor SVn Startersleningen;
 • De rente voor de SVn Starterslening en de Combinatielening staat gedurende de eerste 15 jaar vast. Hierna wordt de rente opnieuw voor een periode van 15 jaar vastgesteld. De rente van de Combinatielening is altijd gelijk aan de rente van de SVn Starterslening;
 • De eerste 3 jaar wordt er geen rente en geen aflossing voor de SVn Starterslening en de Combinatielening in rekening gebracht. De rente wordt door de gemeente/provincie/Corporatie betaald. De aflossing van de SVn Starterslening wordt ten laste van de Combinatielening geboekt. Wanneer het inkomen na 3 jaar onvoldoende is om de gehele maandtermijn van de SVn Starterslening te betalen, loopt de hoofdsom van de Combinatielening verder op met de aflossingscomponent van de SVn Starterslening;
 • De SVn Starterslening en de Combinatielening mogen altijd (geheel of gedeeltelijk) zonder extra kosten afgelost worden (minimum extra aflossing bedraagt €250,-);
 • De SVn Starterslening is een hypotheek met annuïtaire aflossing. De rente over het annuïtaire deel is daarom meestal fiscaal aftrekbaar. De rente over de Combinatielening is niet aftrekbaar.
Kosten
 • Aan het afsluiten van de SVn Starterslening zijn eenmalig afsluitkosten verbonden. De kosten worden ingehouden op de lening;
 • Bij het afsluiten van de SVn Starterslening is er sprake van borgtochtprovisie voor NHG. Dit bedrag wordt ingehouden op de lening;
 • De kosten voor de notaris, taxatiekosten, en eventueel financieel advies zijn niet inbegrepen en zijn voor eigen rekening.

Bekijk hier een volledig overzicht van de kosten.

Hertoets en maandlasten
 • Aan een hertoets zijn kosten verbonden;
 • Er zijn hertoetsmomenten na het 3e, 6e, 10e en 15e jaar om te kijken of er wel of niet betaald kan worden voor de leningdelen;
 • Zodra er volledig rente en aflossing betaald wordt, kan er geen hertoets meer aangevraagd worden.

Uit de hertoets kan blijken dat:

 • Je voorlopig niets hoeft te betalen. Jouw gemeente, provincie of corporatie betaalt de volledige rente en je Combinatielening loopt verder op met het aflossingsdeel van de Starterslening.
 • Je maar een deel van de rente hoeft te betalen. Jouw gemeente, provincie of corporatie betaalt in dat geval de rest van de rente en je Combinatielening loopt verder op met het aflossingsdeel van de Starterslening.
 • Je de volledige rente en aflossing over beide delen van je lening kunt betalen. Jouw gemeente, provincie of corporatie betaalt niets meer voor je en beide delen van de lening los je voortaan annuïtair af. Hierna kom je niet meer in aanmerking voor een hertoets.

Als je inkomen onvoldoende blijft om tijdens de looptijd af te lossen, dan is het mogelijk dat je aan het einde van de lening met een restschuld zit.

Lees hier alles over de hertoets.

Wat er gebeurt als je een restschuld hebt

Zolang je niet genoeg inkomen hebt, blijft de Starterslening aflopen en de Combinatielening oplopen. Het is daarom mogelijk dat je aan het einde van de looptijd een restschuld hebt: het deel Starterslening is afgelost, maar daardoor is het deel Combinatielening opgelopen tot de oorspronkelijke schuld waar je mee begonnen bent. Je hebt in dat geval tijdens de looptijd geen maandlasten gehad of alleen (een deel van de) rente betaald. Aan het einde van de looptijd moet de overgebleven schuld wel in één keer terugbetaald worden. Dit kan je dan bijvoorbeeld doen met spaargeld of door het herfinancieren van de lening. Als dit niet lukt kan je contact opnemen met SVn en dan kijken we samen naar een oplossing. 

Twijfel je of het voor jou verstandig is om een SVn Starterslening af te sluiten? Neem dan contact op met een financieel adviseur.

Aflossen: zo werkt het

Je betaalt de eerste drie jaar geen rente en geen aflossing voor de Starterslening en de Combinatielening. De rente wordt namelijk door jouw gemeente, provincie of corporatie betaald. Eigenlijk betaal je de aflossing van je Starterslening met de Combinatielening, waardoor de Combinatielening de eerste drie jaar altijd oploopt. Na drie jaar ga je normaal gesproken starten met het betalen van het afgesproken maandbedrag. Kan je op dat moment de maandlasten niet (volledig) betalen? Dan vraag je een hertoets aan.

Is de Starterslening fiscaal aftrekbaar?

De rente over het eerste deel is meestal fiscaal aftrekbaar (dit heet hypotheekrenteaftrek), maar de rente van de Combinatielening is nooit fiscaal aftrekbaar. Het is belangrijk om te begrijpen hoe deze constructie werkt en wat dat voor je lening, je looptijd en je maandlasten betekent. Vraag je financieel adviseur naar wat dit voor jouw situatie betekent op de korte en lange termijn.

Handige video: Starterslening uitgelegd

Ik heb de SVn-offerte geaccepteerd maar wil er toch geen gebruik meer van maken. Wat nu?

Je kunt de offerte zolang je niet bij de notaris bent geweest afzeggen. Meldt dit zo snel mogelijk bij SVn en je notaris. Je notaris kan mogelijk (voorbereidings)kosten bij je in rekening brengen.

Bekijk alle veelgestelde vragen