NHG

Afwijkend beleid SVn ten opzichte van NHG

Het acceptatiebeleid voor de (corporatie) Starterslening van SVn wijkt op een aantal punten af van de Voorwaarden & Normen van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). De Starterslening is namelijk geen gewone hypotheek, maar een lening die wordt gefinancierd met geld van de gemeente, provincie of corporatie. Hieronder vindt u de punten waarop SVn van NHG afwijkt.

Bouwdepot

Wanneer er sprake is van kwaliteitsverbetering en/of energiebesparende voorzieningen voor de aan te kopen bestaande woning en de kosten hiervoor meegefinancierd dient te worden, moet het geld daarvoor in depot gehouden worden bij de eerste geldverstrekker, bijvoorbeeld een bank. SVn controleert of er bij zowel SVn als bij de eerste geldverstrekker met dezelfde gegevens wordt gerekend. Daarom vragen wij om een offerte van de eerste geldverstrekker waaruit de hoogte van het bouwdepot blijkt of een schriftelijke bevestiging van de eerste geldverstrekker waaruit de hoogte van het bouwdepot blijkt.

Koopconstructies

Het is niet mogelijk om een Starterslening aan te vragen als de vergoeding die betaalt moet worden voor het gebruik van de grond (canon) oploopt. Deze stijgende last gaat namelijk ten koste van de capaciteit om rente en aflossing voor de Starterslening te betalen. Mocht u hierover twijfelen neem dan contact op met SVn.

De Starterslening wordt in principe wel verstrekt in combinatie met: Brederode Koopregeling, Koopcomfort, Koopgarant, Koopinstapregeling, Koopstart, Kopen met Korting, Kopen naar wens, Pré Koopregeling en Regionaal grondbezit.

De Starterslening wordt niet verstrekt in combinatie met: Aankoopregeling BM van Houwelingen, Betaalbare koopwoning Zaanstad, Grondvermogen, Koop Goedkoop, Slimmer Kopen en Startersrente regeling.

Overige kredieten

Bij de berekening van de hoogte van de Starterslening houdt SVn geen rekening met verplichtingen uit overige kredieten (doorlopend krediet, creditcard of studieschuld). De eerste geldverstrekker houdt hier wel rekening mee. Hierdoor kan het voorkomen dat SVn ervan uitgaat dat de maximale leencapaciteit bij de eerste geldverstrekker hoger is dan deze in werkelijkheid is. Het bedrag dat de starter hierdoor tekort komt, kan niet gefinancierd worden met een Starterslening.

Perspectiefverklaring

Stichting Perspectiefverklaring heeft besloten dat de combinatie van de Starterslening en Perspectiefverklaring momenteel niet toegestaan is. Eind 2018 wordt de pilot geëvalueerd. Totdat er groen licht komt vanuit Stichting Perspectiefverklaring mogen wij voor de Starterslening geen perspectiefverklaring accepteren. U kunt daarmee de Starterslening dus niet aanvragen.

Renteverlies tijdens de bouw

SVn neemt het renteverlies tijdens de bouw van een nieuwbouwwoning niet mee in de berekening van de hoogte van de Starterslening. Het is van tevoren namelijk niet na te gaan wat het renteverlies zal zijn en het totale renteverlies kan direct van invloed zijn op de hoogte van de Starterslening. Mocht de eerste geldverstrekker het renteverlies wel mee willen nemen, dan houdt SVn daar wel rekening mee bij de beoordeling van de offerte van de geldverstrekker.

Handig!

SVn doet momenteel niet mee aan de pilot ‘Handig’. Een offerte van de eerste geldverstrekker die hierop gebaseerd is accepteren wij om deze redenen niet.

Woonboten en woonwagens 

Voor de Starterslening worden aanvragen voor woonboten en woonwagens (of percelen hiervan) niet geaccepteerd.

Rentevastheidsperiode bij de eerste geldverstrekker

De lening die bij de eerste geldverstrekker wordt afgesloten, dient een rentevastheidsperiode van ten minste 120 maanden te hebben. Als er sprake is van meerdere leningsdelen, geldt dit voor alle leningsdelen. Op deze wijze zijn de kosten voor de komende periode bekend en zijn er geen onverwachte stijgingen wanneer de rente omhoog gaat, waardoor de klant zijn lasten niet meer kan dragen. Daarnaast wordt er bij een eventuele hertoets rekening gehouden met de lasten van de eerste hypotheek.