Vrouw Bank Salontafel Ipad 665X436

Afwijkend acceptatiebeleid Starterslening ten opzichte van NHG

De Starterslening van SVn is geen gewone hypotheek, maar een lening met geld van de gemeente, provincie of corporatie. Het acceptatiebeleid van een Starterslening wijkt op een aantal punten af van de voorwaarden en normen van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG).

Bouwdepot

Bij bestaande bouw is het soms noodzakelijk een bouwdepot aan te houden voor het opknappen of verduurzamen van de woning. Het geld daarvoor moet in depot gehouden worden bij de eerste geldverstrekker. SVn controleert of SVn en de eerste geldverstrekker met dezelfde gegevens rekenen. Daarom vragen we om de offerte van de eerste geldverstrekker waaruit de hoogte van het bouwdepot blijkt of om een schriftelijke bevestiging van de hoogte van het bouwdepot.

Koopconstructies

Erfpacht

Is er sprake van een oplopende vergoeding voor het gebruik van de grond (erfpachtcanon) waarop de woning staat? Dan is een Starterslening niet mogelijk. Deze stijgende last gaat ten koste van de capaciteit om rente en aflossing voor de Starterslening te betalen. De hoogte van de erfpachtcanon moet minimaal 15 jaar vaststaan om in aanmerking te komen voor een Starterslening. Neem bij twijfel contact op met SVn.

Duokoop

De Starterslening is alleen mogelijk in combinatie met Duokoop wanneer de gemeente hiermee akkoord gaat. In dat geval opent de gemeente hier een aparte regeling voor: Starterslening met Duokoop.

Overige koopconstructies

De Starterslening is niet mogelijk in combinatie met de volgende koopconstructies:

Overige kredieten

Bij het berekenen van de hoogte van de Starterslening houdt SVn geen rekening met lasten uit overige kredieten, bijvoorbeeld een doorlopend krediet of lease. De eerste geldverstrekker doet dit wel. Hierdoor kan het voorkomen dat SVn uitgaat van een hogere maximale leencapaciteit bij de eerste geldverstrekker dan de werkelijkheid. Het bedrag dat de starter hierdoor tekortkomt, kan hij of zij niet met een Starterslening financieren. Een studieschuld vormt hierop een uitzondering. Hier houdt SVn wel rekening mee, waardoor een aanvrager een hogere Starterslening kan krijgen.

Overige leningen

Het is met een Starterslening niet toegestaan om overige leningen (familiehypotheken, leningen van ouders, leningen van derden, etc.) af te sluiten voor de aankoop van de woning. Ook leningconstructies waarbij de lasten (periodiek) geschonken worden, mogen niet. Een onvoorwaardelijke schenking zonder lasten is wel toegestaan voor de aankoop van de woning.

Woonboten, woonwagens en tiny houses

Er is geen Starterslening mogelijk voor woonboten en woonwagens (of lig- en staanplaatsen). Starters kunnen wel een aanvraag doen voor een tiny house wanneer deze voldoet aan de eisen van NHG en het mogelijk is om een hypotheekrecht te vestigen.

Rentevaste periode bij de eerste geldverstrekker

De lening die een starter bij de eerste geldverstrekker afsluit, moet een rentevaste periode hebben van ten minste 10 jaar. Dit geldt in principe voor alle leningdelen. Een klein deel van maximaal € 1.500 mag een rentevaste periode hebben van minder dan 10 jaar.