Meer informatie en voorwaarden

Hoe werkt de SVn Verzilverlening precies?

De SVn Verzilverlening is een hypothecaire lening. Deze bestaat uit 1 leningdeel met een looptijd van 75 jaar. De rente van de SVn Verzilverlening staat gedurende 40 jaar vast.

De SVn Verzilverlening is een oplopende schuld. De lening wordt niet afgelost maar doordat de rente één keer per jaar bij de schuldrest wordt opgeteld, wordt deze elk jaar hoger.

De rente over de SVn Verzilverlening is niet fiscaal aftrekbaar.

Hoe beoordelen wij uw aanvraag?

Als wij uw aanvraag voor een SVn Verzilverlening beoordelen, voeren wij een toets uit waarmee wij bepalen of er sprake is van voldoende overwaarde. Bij de verstrekking bedraagt de Verzilverlening niet meer dan 80% van de WOZ-waarde of de getaxeerde marktwaarde van het onderpand. Er wordt niet gekeken naar de huidige financiële draagkracht en eventuele andere financieringsoplossingen.

Maak hier een proefberekening.

Geen rente en aflossing

Voor de Verzilverlening betaalt u maandelijks geen rente en aflossing omdat de rente jaarlijks bij de schuldrest wordt opgeteld. De Verzilverlening heeft dus geen invloed op wat u maandelijks kunt uitgeven.

Wanneer lost u de lening af?

Aan het einde van de looptijd, bij verkoop van uw woning of overlijden van de langstlevende schuldenaar, moet de lening worden afgelost.


Terug naar de Verzilverlening