Buiksloterham Header

Amsterdam Buiksloterham: duurzame herontwikkeling tot circulaire stadswijk

Het is volgens de gemeente Amsterdam een van de meest veelbelovende Amsterdamse gebieden om te bouwen.

Locatie: Amsterdam
Ontwikkelaar: Edwin Oostmeijer Projectontwikkeling
100 woningen
Oplevering: Eind 2022/begin 2023

Langzaamaan verandert Buiksloterham van een industrieel bedrijventerrein in een circulaire stadswijk voor wonen en werken. In het gebied aan de noordelijke IJ-oever kunnen ruim 8.500 woningen gebouwd worden.

Een van de gebouwen gaat Poppies heten, wat vertaald ‘klaprozen’ betekent. Het is een verwijzing naar de bloem die goed gedijt op uitdagende (stedelijke) locaties. Niet geheel toevallig ligt de projectlocatie ook aan de Klaprozenweg. Hier ontwikkelt Edwin Oostmeijer Projectontwikkeling honderd middeldure huurwoningen van gemiddeld 45 vierkante meter.

Energiezuinigste gebouw van Amsterdam

Projectontwikkelaar Edwin Oostmeijer won in 2018 een aanbesteding van de gemeente Amsterdam. “Het was de ambitie van de gemeente om een circulair complex neer te zetten”, aldus Oostmeijer. “Circulariteit woog voor 90 procent mee bij de beoordeling, dus besloten wij op die eisen zo hoog mogelijk in te zetten. Project Poppies is een optelsom van circulaire ambities. In het ontwerp zit 20 procent hergebruikt materiaal en 80 procent moet herbruikbaar zijn in de toekomst. We bouwen de appartementen uit modules van CLT-hout (Cross Laminated Timber, red.). Dit kruislaaghout is, zoals de naam al zegt, opgebouwd uit meerdere lagen kruislings verlijmde platen. Naast de duurzame houtlook is CLT ook isolerend. In combinatie met onder meer warmte-koudeopslag, een groen dak, waterkringloop en zonnepanelen wordt Poppies een van de energiezuinigste gebouwen van Amsterdam.”

Transformatie Poppies Edwin Oostmeijer Plan

Oostmeijer met het plan (c) Sushilla Kouwen

Transformatiefaciliteit versnelt woningbouw

Om de omgevingsvergunning uiteindelijk onherroepelijk te maken, zocht Oostmeijer naar aanvullende financiële middelen. “In transformatieprojecten moet je eerst behoorlijk investeren voordat er iets terugkomt. Gezien de lange looptijd is het echter vaak moeilijk – zo niet onmogelijk – om deze kosten als ontwikkelaar geheel zelf te dragen. Bij een reguliere bank kon ik vanwege de risico’s niet terecht. Daarom is het zo fijn dat de Transformatiefaciliteit uitkomst bood en de voorfase wél wilde financieren.” De Financieringsfaciliteit Binnenstedelijke Transformatie ontstond op initiatief van het ministerie van BZK en wordt verstrekt en beheerd door SVn. Oostmeijer: “Dankzij de lening konden we project Poppies versneld ontwikkelen en zo sneller bijdragen aan het oplossen van het grote woningtekort. Inmiddels is het project in een verder gevorderd stadium van ontwikkeling. Wij hebben de lening bij SVn boetevrij kunnen aflossen. We overwegen nu om een volgende woningbouwontwikkeling aan hen voor te leggen.”

Transformatie Poppies Edwin Oostmeijer Lopend

Oostmeijer met het te transformeren gebied achter zich (c) Sushilla Kouwen

Collectieve ruimtes voor werken en ontmoeten

In het complex wonen huurders straks duurzaam in houten appartementen, maar er is meer dan een eigen voordeur. Oostmeijer: “Bewoners kunnen gebruikmaken van elektrische deelauto’s en -scooters, en van gezamenlijke werk- en ontmoetingsplekken, zoals de daktuin en horecavoorzieningen. We willen een community bouwen waar mensen samen ontbijten, aan het werk gaan en ontspannen. Zeker met de coronaperiode in het achterhoofd zal een werkplek dicht bij huis steeds meer mensen aanspreken. In combinatie met een huurprijs die niet hoger is dan 1.000 euro verwacht ik dat dit project vooral starters, jonge stellen en zzp’ers aanspreekt.”

De Transformatiefaciliteit is een initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Het ministerie investeert de komende jaren flink in bouwen en wonen. Binnen de Transformatiefaciliteit zoekt BZK in samenwerking met SVn naar projecten waar voormalige fabrieks- en industrieterreinen versneld getransformeerd kunnen worden tot woningbouwlocaties.

Meer weten?

Ben je geïnteresseerd in meer informatie over dit project? Klik dan hier verder!

Transformatie Poppies Terrein Herontwikkelen

"Met een huurprijs die niet hoger is dan 1.000 euro verwacht ik dat dit project vooral starters, jonge stellen en zzp’ers aanspreekt."

Edwin Oostmeijer

Ook samen investeren met maatschappelijke impact?

Duurzaam financieren met hoog maatschappelijk rendement

Investeren met maatschappelijke impact is bijdragen aan het verbeteren van wonen en leven in Nederland. SVn biedt financieringsoplossingen op het gebied van volkshuisvesting, energietransitie en stedelijke vernieuwing. Daarmee maken we plannen van bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties mogelijk die te klein, te arbeidsintensief of te risicovol zijn voor andere financiers. 

Ook samen impact maken
Doe jij mee?