Boterfabriek Nijmegen Header

Herontwikkeling voormalige boterfabriek in Nijmegen leidt tot ruim honderd huurwoningen

De voormalige Batava Margarinefabriek (in de volksmond de boterfabriek genoemd) werd in 1881 gebouwd en is daarmee een van de oudste fabrieken van Nijmegen. 

Locatie: Nijmegen
Ontwikkelaar: MWPO
114 woningen
Oplevering: Eerste helft 2024

Inmiddels staat het pand al jarenlang leeg. Vastgoedontwikkelaar MWPO bedacht een plan om de fabriek te herontwikkelen en bestaande bouw met nieuwbouw te combineren tot een levendige woonplek.

Van buitenaf lijkt niets op een fabriek. “De gemeente Nijmegen gaf destijds toestemming voor de bouw op voorwaarde dat het op een blok woonhuizen zou lijken”, vertelt Maurice Delpeut, mededirecteur van MWPO. “Op die manier leek de fabriek een eenheid met de vrijstaande villa’s in de omgeving en met het Krayenhoffpark. Dat is nog altijd terug te zien aan de identiteitsbepalende gevel, die we bij de transformatie van de fabriek tot woningen in stand houden.”

114 huurwoningen en huurappartmenten

“We renoveren het oude deel van de fabriek”, vervolgt Delpeut. “Het gebouw dat er in de jaren 70 is bijgebouwd, wordt gesloopt en maakt plaats voor nieuwbouw. Er komen 9 grondgebonden huurwoningen en 105 huurappartementen, plus een gezamenlijk ontmoetingscentrum voor de bewoners en de buurt. De woningen komen in een groene omgeving met bomen.”

Transformatie Boterfabriek Impressie Ontwikkelaar Nacht

Impressie door ontwikkelaar (c) MWPO

Marktbehoefte aan betaalbare woningen

Het project komt voort uit een marktbehoefte, aan zowel de aanbod- als vraagkant. Delpeut: “Er is een enorm tekort aan huurwoningen, met name in het middensegment. Starters, jonge gezinnen en mensen met een middeninkomen komen nu nauwelijks aan woonruimte. We realiseren dit project voor een beleggende partij die wil investeren in zulke woningen. Ook voor de gemeente Nijmegen was het een voorwaarde dat ten minste 30 procent van de woningen zich in het middeldure huursegment bevindt. Daar voldoen we met 35 procent ruimschoots aan.”

Samenwerking is geven en nemen

Volgens Delpeut is een samenwerking tussen gemeente, ontwikkelaar en belegger er een van geven en nemen. “We vonden elkaar in het midden. Het plan rondom de boterfabriek is efficiënt ontwikkeld, zodat we tegen een eerlijke prijs een goede kwaliteit kunnen leveren. We zijn met hetzelfde projectteam van de gemeente zelfs aan nog twee grote projecten begonnen. Dat betekent dat we de komende jaren voor de toevoeging van zo’n 500 tot 600 woningen in Nijmegen zorgen. Dat past goed bij de ambitie van MWPO om een bijdrage te leveren aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken en tegelijkertijd bijzondere en kwalitatief hoogwaardige binnenstedelijke projecten te ontwikkelen.”

Transformatie Boterfabriek Impressie Ontwikkelaar

Impressie door ontwikkelaar (c) MWPO

Meer kansen dan geld

MWPO gebruikte de Transformatiefaciliteit om de ontwikkelingsfase van het project te financieren. Delpeut: “Banken financieren deze fase niet, waardoor we onze eigen middelen moesten aanspreken. Met de Transformatiefaciliteit spelen we liquiditeit vrij, waardoor we die middelen in andere projecten kunnen steken. Zo kunnen we diverse projecten naast elkaar ontwikkelen en meerdere kansen in de markt benutten. Er zijn namelijk altijd meer kansen dan beschikbaar geld voor het voortraject. Uiteindelijk kunnen we met de Transformatiefaciliteit meer ontwikkelen in een kortere tijd.”

In gesprek met omwonenden

“We verwachten eind 2022 met de bouw te starten, zodat we de woningen in de eerste helft van 2024 kunnen opleveren”, zegt Delpeut. “Daarbij hopen we op zo min mogelijk vertraging in het proces. Hoe soepeler het gaat, hoe sneller de woningen op de markt zijn.”


De Transformatiefaciliteit is een initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Het ministerie investeert de komende jaren flink in bouwen en wonen. Binnen de Transformatiefaciliteit zoekt BZK in samenwerking met SVn naar projecten waar voormalige fabrieks- en industrieterreinen versneld getransformeerd kunnen worden tot woningbouwlocaties.

Meer weten?

Ben je geïnteresseerd in meer informatie over dit project? Klik dan hier verder!

Transformatie Boterfabriek Foto Rene De Wit

"Banken financieren deze fase niet, waardoor we onze eigen middelen moesten aanspreken. Met de Transformatiefaciliteit spelen we liquiditeit vrij, waardoor we die middelen in andere projecten kunnen steken."

Maurice Delpeut

Ook samen investeren met maatschappelijke impact?

Duurzaam financieren met hoog maatschappelijk rendement

Investeren met maatschappelijke impact is bijdragen aan het verbeteren van wonen en leven in Nederland. SVn biedt financieringsoplossingen op het gebied van volkshuisvesting, energietransitie en stedelijke vernieuwing. Daarmee maken we plannen van bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties mogelijk die te klein, te arbeidsintensief of te risicovol zijn voor andere financiers. 

Ook samen impact maken
Doe jij mee?