Meer informatie en voorwaarden

Hoe werkt de SVn Maatwerklening precies?

De SVn Maatwerklening bestaat uit twee leningdelen die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn:

  • Leningdeel 1: de Maatwerklening. Dit deel lost u tijdens de looptijd annuïtair af.
  • Leningdeel 2: de Combinatielening. De Combinatielening loopt tijdens de looptijd op, zolang u de maandlasten voor de beide leningdelen niet kunt betalen.

De rente over het eerste leningdeel is meestal fiscaal aftrekbaar (hypotheekrente-aftrek). De rente van de Combinatielening is nooit fiscaal aftrekbaar.

U betaalt de eerste 3 jaar geen rente en geen aflossing voor de Maatwerklening en de Combinatielening. De rente wordt door uw gemeente/provincie betaald. De aflossing van de Maatwerklening wordt ‘betaald’ met uw Combinatielening, waardoor de Combinatielening de eerste 3 jaar altijd oploopt.

Wanneer uw inkomen na 3 jaar niet genoeg is om de gehele maandtermijn van de beide leningdelen te betalen, loopt de hoofdsom van de Combinatielening verder op met de aflossing van de Maatwerklening.

Hoe beoordelen wij uw aanvraag?

Als wij uw aanvraag voor een SVn Maatwerklening beoordelen, voeren wij een financiële toets uit waarmee wij bepalen hoeveel u kunt betalen. Daarbij kijken we onder andere naar uw inkomen, uw vaste lasten, eventuele schulden of leningen en de waarde van uw woning. Als u veel spaargeld of andere bezittingen zoals aandelen of een vakantiehuisje heeft, kan de SVn Maatwerklening worden verlaagd.

Maandlasten en hertoets

Bij de SVn Maatwerklening heeft u de eerste 3 jaar geen maandlasten. U betaalt geen rente en aflossing van de lening. Na 3 jaar gaat u normaal gesproken starten met betalen van het afgesproken maandbedrag. Kunt u op dat moment de maandlasten niet (volledig) betalen? Dan vraagt u een hertoets aan.

De hertoets is een financiële toets die wij uitvoeren om te bepalen of u het afgesproken maandbedrag kan betalen. Indien dit niet het geval is, gaat u voor een nieuwe periode een maandlast betalen die wél past bij het inkomen van uw huishouden. Het is ook mogelijk dat wij met u afspreken dat u die periode opnieuw geen maandlasten heeft.

Na het 3e, 6e, 10e en 15e jaar heeft u de mogelijkheid om een hertoets aan te vragen. We kijken dan steeds of uw inkomen genoeg is om de maanlasten van beide leningdelen te betalen. U kunt zelf online berekenen of het voor u zin heeft om een hertoets aan te vragen. 

Uit uw hertoets kan blijken dat u:

  1. voorlopig niets hoeft te betalen. (Uw gemeente/provincie betaalt de volledige rente en uw Combinatielening loopt verder op.)
  2. alleen een deel van de rente betaalt. (Uw gemeente/provincie betaalt de rest van de rente en uw Combinatielening loopt verder op.)
  3. de volledige rente en aflossing over beide leningdelen betaalt. (Uw gemeente/provincie betaalt niets meer voor u en beide leningdelen lopen voortaan af.)

Op het moment dat u de volledige rente en/of aflossing betaalt, lost u op beide leningdelen af en is het niet meer mogelijk een hertoets aan te vragen.

Kijk hier voor meer uitleg over de hertoets

Wanneer lost u de lening af?

Als uw inkomen onvoldoende blijft om tijdens de looptijd af te lossen, dan is het mogelijk dat u de lening aan het einde niet of maar gedeeltelijk heeft afgelost. Aan het einde van de looptijd moet u het bedrag van de lening wel in één keer terugbetalen. Dit kunt u dan bijvoorbeeld doen met spaargeld of met de verkoopopbrengst van uw woning. Tijdens de looptijd mag u de SVn Maatwerklening altijd (helemaal of in delen) aflossen, zonder extra kosten.

Restschuld

Zolang u niet genoeg inkomen heeft, blijft de Maatwerklening aflopen en de Combinatielening oplopen. Het is daarom mogelijk dat u aan het einde van de looptijd een restschuld heeft: het deel Maatwerklening is afgelost, maar daardoor is het deel Combinatielening opgelopen tot de oorspronkelijke schuld waar u mee begonnen bent. U heeft in dat geval tijdens de looptijd geen maandlasten gehad of alleen een (klein) deel van de rente betaald. Aan het einde van de looptijd moet de overgebleven schuld wel in één keer terugbetaald worden.

Terug naar de Maatwerklening