Alle situaties

Maatwerklening

  • Tóch die noodzakelijke investering in of aan uw woning
  • Uw gemeente of provincie draagt (financieel) steentje bij
  • Aflossing en rente betaalt u als dat financieel mogelijk is

Wat is de Maatwerklening?

De Maatwerklening is een lening waarmee u een noodzakelijke woningverbetering kunt financieren. U vraagt de lening aan wanneer u onvoldoende financiële draagkracht heeft om een lening via de bank af te sluiten.

Als de situatie onveilig wordt en u bijvoorbeeld asbest in uw woning of bedrijfspand heeft, of wanneer de fundering moet worden hersteld, dan is een renovatie zeer noodzakelijk. Maar, heeft u om een andere reden onvoldoende draagkracht? Met de Maatwerklening lost u een gevaarlijke of onhoudbare situatie op én kunt u in uw woning blijven wonen.

Is er een Maatwerklening in mijn gemeente?

Niet iedere gemeente heeft een Maatwerklening. Typ de naam van uw gemeente in het zoekveld om te zien of uw gemeente een Maatwerklening aanbiedt.

House