Kwikfit Header

Op locatie van voormalige garage verrijzen straks honderden nieuwbouwappartementen

In Maarssen herontwikkelt projectontwikkelaar Bakkers Hommen de locatie van een voormalige KwikFit-garage. In combinatie met het eerder verkregen naastgelegen perceel verrijzen hier straks zo’n 500 nieuwbouwappartementen.

Locatie: Maarssen
Ontwikkelaar: Bakkers | Hommen
500 woningen
Oplevering: 2022

In combinatie met het eerder verkregen naastgelegen perceel verrijzen hier straks zo’n 500 nieuwbouwappartementen. Dankzij een financiering vanuit de Transformatiefaciliteit kunnen in deze ontwikkelfase meerdere woningbouwprojecten opgestart worden.

“Door de aankoop van de tweede locatie kunnen we gebiedsgerichter ontwikkelen”, vertelt Theun van Gennip, director investment management bij Bakkers Hommen. “Over de woningbouwplannen voor het eerste perceel zijn we al langer in gesprek met de gemeente Stichtse Vecht, waar Maarssen onder valt. Toen de verkoper van de voormalige KwikFit-locatie aangaf te willen verkopen, twijfelden we geen moment. We kunnen nu nóg meer woningen in het middeldure huursegment neerzetten, wat goed binnen de woningbouwambities van de gemeente past. Bovendien kunnen we door de combinatie van de twee locaties beter aan de stedenbouwbouwkundige randvoorwaarden voldoen die de gemeenteraad begin 2020 vaststelde.”

Transformatiefaciliteit financiert ook bij risico’s

Volgens Van Gennip is reguliere bankfinanciering voor aankopen binnen dit soort projecten lastig te organiseren. “Zeker in een vroeg stadium, waarin benodigde vergunningen nog ontbreken en bestemmingsplannen nog niet gewijzigd zijn. We hebben onze bankrelaties wel gepolst, maar het risicoprofiel is voor hen niet passend.” Bakkers Hommen kwam bij SVn terecht, die namens het ministerie van BZK de Transformatiefaciliteit verstrekt en beheert. Van Gennip: “Met een snel geregelde financiering konden we de locatie kopen van de oorspronkelijke eigenaar. Ook kregen we ruimte in ons eigen vermogen, zodat we meer woningbouwprojecten elders in het land kunnen opstarten en zo dus versnellen en meer ontwikkelen.”

Maarssen Transformatiefaciliteit3

Foto door Sushilla Kouwen

Vertrouwen in risicovolle voorfase

Naast SVn kwam Bakkers Hommen ook om de tafel met Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht (OMU). OMU is als uitvoeringsorganisatie van de provincie Utrecht opgericht om te investeren in de herontwikkeling van verouderde bedrijventerreinen. Van Gennip: “Met hun bijdrage aan dit project en dankzij de Transformatiefaciliteit traden we de risicovolle voorfase met vertrouwen tegemoet. Ook de provincie Utrecht staat achter ons en wees deze locatie eerder al als prioriteitengebied aan. Er gebeurde weinig meer op het terrein en het ligt solitair, maar toch gunstig zo dicht bij een ontsluitingsweg en op tien minuten loopafstand van het station. Utrecht Centraal is tien treinminuten verder.”

Huurwoningen in het middensegment

Het plan van de projectontwikkelaar is om toekomstbestendige wooncomplexen voor verschillende doelgroepen te bouwen. “Middeldure huurwoningen die met een huurprijs tussen de 700 en 1.150 euro geschikt zijn voor bijvoorbeeld starters en empty nesters (mensen wier kinderen de deur uit zijn, red.)”, aldus Van Gennip. “De aardgasloze woningen worden 45 tot 60 vierkante meter. We zetten in op deelconcepten, zoals bewoners die onderling een auto delen. En door het slim aanbrengen van een tweede maaiveld waaronder geparkeerd wordt, creëren we voor fietsers en voetgangers ruimte voor vergroening en verbinding tussen de verschillende bouwblokken. Aan een aantal stedenbouwkundige randvoorwaarden gaan we nog extra aandacht besteden, waaronder de vervoersbewegingen rondom het gebied. Het participatieproces met een woonwijk is al afgerond.”

Meer weten?

Ben je geïnteresseerd in meer informatie over dit project? Klik dan hier verder!

Maarssen Transformatiefaciliteit3

"Met een snel geregelde financiering konden we de locatie kopen van de oorspronkelijke eigenaar."

Theun van Gennip

Ook samen investeren met maatschappelijke impact?

Duurzaam financieren met hoog maatschappelijk rendement.

Investeren met maatschappelijke impact is bijdragen aan het verbeteren van wonen en leven in Nederland. SVn biedt financieringsoplossingen op het gebied van volkshuisvesting, energietransitie en stedelijke vernieuwing. Daarmee maken we plannen van bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties mogelijk die te klein, te arbeidsintensief of te risicovol zijn voor andere financiers. 

Ook samen impact maken
Doe jij mee?