Echtpaar Man Vrouw Laptop Eetafel 665X436

Actuele rentetarieven

Zoek je naar de actuele rentetarieven van onze leningen? Je vindt ze hieronder in een overzicht.

Wil je de kosten weten die SVn in rekening brengt voor de aanvraag van een lening of een wijziging tijdens de looptijd van je financiering? Bekijk dan het kostenoverzicht.

Actuele rentetarieven

Aan deze tarieven kunnen geen rechten worden ontleend.

 

5 jaar vaste rentetarief

10 jaar vaste rentetarief

15 jaar vaste rentetarief

20 jaar vaste rentetarief

40 jaar vaste rentetarief

Blijverslening persoonlijke lening*

n.v.t.

2,30%

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Blijverslening hypothecaire lening*

n.v.t.

1,00%

n.v.t.

1,70%

n.v.t.

Duurzaamheidslening*

n.v.t.

1,70%

1,70%

n.v.t.

n.v.t.

Maatwerklening**

3,50%

3,80%

4,20%

n.v.t.

n.v.t.

Starterslening*

n.v.t.

n.v.t.

4,20%

n.v.t.

n.v.t.

Stimuleringslening**

3,50%

3,80%

4,20%

n.v.t.

n.v.t.

Verzilverlening*

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

1,70%

* De rente wordt vastgesteld op de datum van binnenkomst van de aanvraag.

**Voor de Stimuleringslening en de Maatwerklening bepaalt de gemeente/provincie haar eigen rentetarief. Dit rentetarief is bijvoorbeeld gebaseerd op het 5, 10 of 15 jaars SVn rentetarief min een korting. In de verordening of de toewijzing van uw gemeente/provincie vindt u welk rentetarief of korting zij hanteren.

Rente Duurzaamheidslening

Bij Duurzaamheidsleningen tot € 7.500 hoort een rentetarief voor tien jaar. Voor leningen vanaf € 7.500 geldt een rentetarief voor vijftien jaar. Dit is gelijk aan de looptijd van de lening.

Hoofdsom Bruto maandlasten Rente* Looptijd in maanden en aantal termijnen Totale kosten lening** Jaarlijks kostenpercentage***
€ 15.000,- € 94,47 1,70% 180 € 17.004,60 1,71%
€ 10.000,- € 62,98 1,70% 180 € 11.336,40 1,71 %
€ 4.999,- € 45,33 1,70% 120 € 5.439,60 1,71 %

* De rente wordt vastgesteld op de datum van binnenkomst van de aanvraag en staat vast tijdens de gehele looptijd. Mogelijk is de rente fiscaal aftrekbaar; raadpleeg hiervoor de Belastingdienst.
** Dit zijn de totale kosten voor het aangaan en terugbetalen van de lening.
*** Dit zijn de totale kosten van de lening, uitgedrukt in een percentage op jaarbasis van het totale leenbedrag.

Rente Starterslening

Om de hoogte van een Starterslening vast te stellen, hanteren wij als toetsrente de tarieven die geldverstrekkers gebruiken voor tien jaar rentevast bij hypothecaire geldleningen met NHG. De toetsrente is op dit moment 3,90%. Het rentetarief waartegen de Starterslening wordt aangevraagd (zie tabel), staat voor vijftien jaar vast. Daarna wordt de rente opnieuw vastgesteld.

Hoofdsom Bruto* maandlasten na 3 jaar Rente** Looptijd in maanden en aantal termijnen Afsluitkosten Borgtocht
provisie NHG
Totale kosten lening*** Jaarlijks kosten
percentage****
€ 30.000,- € 154,96 4,20% 360 € 750,- € 180,- € 50.207,04 4,58%
€ 20.000,- € 103,31 4,20% 360 € 750,- € 120,- € 37.191,60 4,71%
€ 10.000,- € 51,66 4,20% 360 € 750,- € 60,- € 16.737,84 5,10%

* Dit zijn de bruto maandlasten voor de Starterslening en de Combinatielening, uitgaande van een situatie waarin iemand na 3 jaar start met aflossen.

** De rente wordt vastgesteld op de datum van binnenkomst van de aanvraag en staat voor 15 jaar vast. Mogelijk is de rente fiscaal aftrekbaar. Rente over de Combinatielening is nooit fiscaal aftrekbaar. Raadpleeg de Belastingdienst voor meer informatie.

*** Dit zijn de totale kosten voor het aangaan en terugbetalen van de Starterslening en Combinatielening.

**** Dit zijn de totale kosten van de lening, uitgedrukt in een percentage op jaarbasis van het totale leenbedrag.

Rente Blijverslening

Blijverslening persoonlijke lening

Bij de persoonlijke Blijverslening hoort een rentetarief voor tien jaar. Dit is gelijk aan de looptijd van de lening.

Hoofdsom Bruto maandlasten Rente* Looptijd in maanden en aantal termijnen Totale kosten lening** Jaarlijks kostenpercentage***
€ 5.000,- € 46,68 2,30% 120 € 5.601,60 2,32%
€ 10.000,- € 93,36 2,30% 120 € 11.203,20 2,32%

* De rente wordt vastgesteld op de datum van binnenkomst van de aanvraag en staat vast tijdens de gehele looptijd. Mogelijk is de rente fiscaal aftrekbaar; raadpleeg hiervoor de Belastingdienst.
** Dit zijn de totale kosten voor het aangaan en terugbetalen van de lening.
*** Dit zijn de totale kosten van de lening, uitgedrukt in een percentage op jaarbasis van het totale leenbedrag.

Blijverslening hypothecaire lening

Bij hypothecaire Blijversleningen t/m € 10.000 hoort een rentetarief voor 10 jaar. Voor leningen vanaf € 10.001 geldt een rentetarief voor 20 jaar rentevast. Dit is gelijk aan de looptijd van de lening.

Hoofdsom Bruto maandlasten Rente* Looptijd in maanden en aantal termijnen Afsluitkosten Totale kosten lening** Jaarlijks kostenpercentage***
€ 10.000,- € 87,61 1,00% 120 € 850,- € 10.513,- 2,86%
€ 25.000,- € 122,95 1,70% 240 € 850,- € 29.508,- 2,09%

* De rente wordt vastgesteld op de datum van binnenkomst van de aanvraag en staat vast tijdens de gehele looptijd. Mogelijk is de rente fiscaal aftrekbaar; raadpleeg hiervoor de Belastingdienst.
** Dit zijn de totale kosten voor het aangaan en terugbetalen van de lening.
*** Dit zijn de totale kosten van de lening, uitgedrukt in een percentage op jaarbasis van het totale leenbedrag.

Rente Verzilverlening

Bij de Verzilverlening hoort een rentetarief voor 40 jaar.

Hoofdsom Bruto maandlasten Rente* Looptijd in maanden en aantal termijnen Afsluitkosten Totale kosten lening** Jaarlijks kostenpercentage***
€ 25.000,- N.v.t. Rente wordt jaarlijks bij de schuld opgeteld. 1,70% 900 maanden en 40 jaartermijnen ineens achteraf te voldoen. € 500,- € 49.091,- 1,70%

* De rente wordt vastgesteld op de datum van binnenkomst van de aanvraag en staat voor 40 jaar vast.

** Er is rekening gehouden met het bijschrijven van de rente voor maximaal 40 jaar.

*** Dit zijn de totale kosten van de lening, uitgedrukt in een percentage op jaarbasis van het totale leenbedrag. Er wordt geen rekening gehouden met de bijschrijving van de jaarlijkse rente.

Rente Stimuleringslening en Maatwerklening

Voor de Stimuleringslening en Maatwerklening bepaalt een gemeente/provincie het rentetarief. Dit baseren zij bijvoorbeeld op de tarieven van SVn bij vijf jaar rentevast, tien jaar rentevast of vijftien jaar rentevast, minus een korting. In de verordening of toewijzing van je gemeente/provincie vind je de rentetarieven en/of kortingen die ze hanteren.

  • Het 5 jaars SVn rentetarief is 3,50%
  • Het 10 jaars SVn rentetarief is 3,80%
  • Het 15 jaars SVn rentetarief is 4,20%

Hieronder vind je een aantal rekenvoorbeelden. De rente hierin is niet de rente die op dit moment geldt. Deze rente is afhankelijk van je gemeente/provincie.

Voorbeeldberekening Stimuleringslening hypothecair

Hoofdsom Bruto maandlasten Rente* Looptijd in maanden en aantal termijnen Afsluitkosten Totale kosten lening** Jaarlijks kostenpercentage***
€ 25.000,- € 92,41 2,00% 360 € 850,- € 33.268,- 2,28%

* De rente staat vast tijdens de gehele looptijd en wordt bepaald door je gemeente/provincie. Mogelijk is de rente fiscaal aftrekbaar; raadpleeg hiervoor de Belastingdienst.
** Dit zijn de totale kosten voor het aangaan en terugbetalen van de lening.
*** Dit zijn de totale kosten van de lening, uitgedrukt in een percentage op jaarbasis van het totale leenbedrag.

Voorbeeldberekening Stimuleringslening persoonlijke lening

Hoofdsom Bruto maandlasten Rente* Looptijd in maanden en aantal termijnen Totale kosten lening** Jaarlijks kostenpercentage***
€ 15.000,- € 96,53 2,00% 180 € 17.375,40 2,02%
€ 10.000,- € 92,02 2,00% 120 € 11.042,40 2,02%
€ 5.000,- € 46,01 2,00% 120 € 5.521,20 2,02%

* De rente staat vast tijdens de gehele looptijd en wordt bepaald door je gemeente/provincie. Mogelijk is de rente fiscaal aftrekbaar; raadpleeg hiervoor de Belastingdienst.
** Dit zijn de totale kosten voor het aangaan en terugbetalen van de lening.
*** Dit zijn de totale kosten van de lening, uitgedrukt in een percentage op jaarbasis van het totale leenbedrag.

Voorbeeldberekening Maatwerklening

Hoofdsom Bruto* maandlasten na 3 jaar Rente** Looptijd in maanden en aantal termijnen Afsluitkosten Totale kosten lening*** Jaarlijks kostenpercentage****
€ 30.000,- € 133,63 2,90% 360 € 950,- € 43.296,12 3,26%
€ 20.000,- € 89,09 2,90% 360 € 950,- € 28.865,16 3,39 %
€ 10.000,- € 44,54 2,90% 360 € 950,- € 14.430,96 3,82%

* Dit zijn de bruto maandlasten voor de Maatwerklening en de Combinatielening, uitgaande van een situatie waarin iemand na 3 jaar start met aflossen.

** De rente staat vast tijdens de gehele looptijd en wordt bepaald door je gemeente/provincie. Mogelijk is de rente fiscaal aftrekbaar. Rente over de Combinatielening is nooit fiscaal aftrekbaar. Raadpleeg de Belastingdienst voor meer informatie.

*** Dit zijn de totale kosten voor het aangaan en terugbetalen van de Maatwerklening en de Combinatielening.

**** Dit zijn de totale kosten van de lening, uitgedrukt in een percentage op jaarbasis van het totale leenbedrag.