Privacy Statement

Ons beleid

Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) maakt gebruik van de door u ingestuurde persoonsgegevens voor het aanvragen van informatie. SVn gaat vertrouwelijk om met uw gegevens en vertrekt deze gegevens  niet aan derden, tenzij SVn hier wettelijk toe wordt verplicht. Deze gegevens worden op geen enkele wijze door SVn aan derden doorgegeven, tenzij SVn hier wettelijk toe verplicht wordt, noch op zo’n manier gebruikt dat dit ongewenst inbreuk maakt op uw privacy.

Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. SVn houdt zich dan ook in alle gevallen aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

SVn is verantwoordelijk voor gegevensverwerking op deze website. In overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens is iedere verwerking aangemeld bij de Toezichthouder; het College Bescherming Persoonsgegevens gevestigd te Den Haag.

Verwijzingen en links

SVn aanvaardt geen aansprakelijkheid voor informatie en privacybeleid op websites van derden waarnaar op deze website al dan niet via hyperlinks wordt verwezen. Meer informatie vindt u in de Disclaimer.

Vragen en contact

Als u een vraag heeft over het privacybeleid, kunt u contact opnemen met:

Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten De heer R. Veldman
Postbus 40
3821 AA Amersfoort
info@svn.nl
088 253 9400

Wijzigingen

Deze website is voortdurend in ontwikkeling. Met het oog hierop kan onze privacyverklaring van tijd tot tijd worden gewijzigd. Raadpleeg daarom regelmatig het Privacy Statement voor het meest actuele privacybeleid op deze website.

© 2016 Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten