Producten

Starterslening

Wat is de Starterslening?

De Starterslening is een lening waarmee koopwoningen voor starters bereikbaar worden. De Starterslening doorbreekt de barrière tussen de prijs van een woning en de maximale lening die een starter bij de bank krijgt. Hierdoor kan een starter tegen gunstige voorwaarden een woning kopen die eerst onbereikbaar leek.

De Starterslening overbrugt het verschil tussen de prijs van het huis (tot maximaal de Loan to Value) en de (eerste) hypotheek bij de bank. De eerste drie jaar betaalt de Starter geen maandlasten.

De Starterslening stimuleert de woningmarkt en zorgt voor een betere doorstroming. Het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) onderzocht de woningmarkteffecten van de Starterslening. Dit zijn de belangrijkste conclusies:

 • De Starterslening zorgt ervoor dat een grote groep koopstarters de woningmarkt eerder betreedt dan zonder Starterslening het geval zou zijn.
 • De verhuisketens die hierdoor in gang zijn gezet, leiden in 2013-2014 tot zo’n 22.000 extra transacties op de woningmarkt: circa 9% meer dan zonder de Starterslening. 
 • De extra bouwproductie die de stimulering vanuit de Starterslening met zich meebrengt, bedraagt € 590 miljoen en leidt tot 5.000 extra banen.
 • Bovendien zorgt de Starterslening in 2013-2014 tot 7.900 extra aankopen van nieuwbouwwoningen.

Download het volledige rapport

House

Hoe werkt de Starterslening?

U stemt de Starterslening af op uw eigen beleidsdoeleinden. U als gemeente of provincie bepaalt de voorwaarden. U bepaalt bijvoorbeeld zelf de doelgroep, een specifiek project of een specifieke wijk.

Ook kunt u, binnen bepaalde randvoorwaarden, de maximale lening en de hoogte van de aankoopprijs bepalen. Onze relatiemanagers helpen u graag met het opstellen van een verordening.

Benieuwd hoe het aanvraagproces van de aanvrager er bij uw gemeenten of provincie eruit ziet? Bekijk het stappenplan voor particulieren.

Kenmerken van de Starterslening

 •  De Starterslening bestaat uit twee delen: Een (hypothecaire) Box 1 lening die de starter annuïtair aflost en een oplopende box 3 lening. De box 3 lening noemen we de Combinatielening. De Box 1 lening wordt geborgd door de stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW).
 • In het geval dat de borging van Nationale Hypotheek Garantie (NHG) succesvol wordt aangesproken, volgt SVn het zelfde beleid als WEW voor de Combinatielening.
 • Voor beide leningdelen heeft u de eerste 3 jaar geen maandlasten.
 • De hoogte van de Starterslening wordt berekend over de koop(aanneem)som of over de koop(aanneem)som inclusief verbeterkosten/ meerwerk. Dit laatste noemen we de kostengrens.
 • SVn hanteert als toetsrente de door geldverstrekkers gepubliceerde 10-jaars rentetarieven voor hypothecaire geldleningen met NHG. 
 • Het rentepercentage is het 15-jaars rentetarief van SVn en staat vast voor 15 jaar. 
 • De rente wordt vastgesteld op de datum van binnenkomst van de aanvraag bij SVn. Bekijk hier de actuele rentetarieven .
 • De looptijd van de Starterslening is 30 jaar.
 • De eerste 3 jaar betaalt de starter geen maandlasten. Daarna wel, tenzij de koper dit nog niet kan betalen. In dat geval kan hij bij ons een hertoets  aanvragen.
 • Boetevrij aflossen is altijd (geheel of gedeeltelijk) mogelijk.

Wat betaalt u voor de Starterslening?

U betaalt jaarlijks per 1 januari een beheervergoeding van 0,5% over de schuldrest van de leningen.

Provinciale bijdrage

Bent u een gemeente? Uw provincie kan een gemeente steunen bij het verstrekken van de Starterslening. Bekijk hier of uw provincie het provinciaal Startersfonds voert.

Bent u een provincie? U kunt zelf de Starterslening voeren en zo de gemeenten in uw provincie stimuleren om de Starterslening te voeren. De provincie financiert dan een deel van de Starterslening. U bepaalt samen met ons hoe u dit fonds invult.

De Starterslening aanbieden?

Overweegt u om de Starterslening aan te bieden? Wij helpen u graag. In 3 eenvoudige stappen regelt u de lening: