NHG

Afwijkend beleid SVn ten opzichte van NHG

 

Het acceptatiebeleid voor de (corporatie) Starterslening van SVn wijkt op een aantal punten af van de normen van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). De Starterslening is namelijk geen gewone hypotheek, maar een lening die wordt gefinancierd met geld van de gemeente. Hieronder vindt u de punten waarop SVn van NHG afwijkt.

 

Bouwdepot

Als er een verbouwing van de aan te kopen bestaande woning meegefinancierd dient te worden, moet het geld daarvoor in depot gehouden worden bij de eerste geldverstrekker, bijvoorbeeld een bank. SVn controleert of er bij zowel SVn als bij de eerste geldverstrekker met dezelfde gegevens wordt gerekend. Daarom vragen wij om een offerte van de eerste geldverstrekker waaruit de hoogte van het bouwdepot blijkt of een schriftelijke bevestiging van de eerste geldverstrekker waaruit de hoogte van het bouwdepot blijkt.

Koopconstructies
Het is niet mogelijk om een Starterslening aan te vragen als de vergoeding die betaalt moet worden voor het gebruik van de grond (canon) oploopt. Deze stijgende last gaat namelijk ten koste van de capaciteit om rente en aflossing voor de Starterslening te betalen. Mocht u hierover twijfelen neem dan contact op met SVn. 

De Starterslening wordt in principe wel verstrekt in combinatie met:
Goed Kopen, Koopplus, Koopstart, Koopvast, Koopcomfort, Koopgarant, Koopvoordeel, Maatschappelijk Gebonden Eigendom, Maatschappelijk Verantwoord Eigendom, Kopen naar wens v/h sociale koop, Regionaal grondbezit.

De Starterslening wordt niet verstrekt in combinatie met:
Betaalbare Koopwoning Zaanstad, Duokoop, Grondvermogen, Koop Goedkoop, Slimmer Kopen, Startersrente Regeling, Verassend Wonen, Koopzeker.

Lopende verplichtingen/Studiefinanciering
Bij de berekening van de hoogte van de Starterslening houdt SVn geen rekening met verplichtingen uit overige kredieten (doorlopend krediet, creditcard of studieschuld). De eerste geldverstrekker houdt hier wel rekening mee. Hierdoor kan het voorkomen dat SVn ervan uitgaat dat de maximale leencapaciteit bij de eerste geldverstrekker hoger is dan deze in werkelijkheid is. Het bedrag dat de starter hierdoor tekort komt, kan niet gefinancierd worden met een Starterslening. 

Perspectiefverklaring

NHG is in 2014 gestart met de Pilot Perspectiefverklaring. SVn neemt het inkomen op basis van een perspectiefverklaring niet mee. De starter kan met behulp van de Starterslening meer lenen dan op zijn/haar inkomen haalbaar is. SVn acht het niet verantwoord als zij daarnaast ook het toetsinkomen zou verhogen, door te rekenen met het inkomen op basis van een perspectiefverklaring. Een offerte van de eerste geldverstrekker gebaseerd op een perspectiefverklaring accepteren wij om deze redenen niet. 

Renteverlies tijdens de bouw
Vanaf 1 januari 2016 kan het renteverlies tijdens de bouwperiode onderdeel uitmaken van de waardeberekening van de aan te kopen nieuwbouwwoning. SVn neemt het renteverlies tijdens de bouw van een nieuwbouwwoning niet mee in de berekening van de hoogte van de Starterslening. Het is van tevoren namelijk niet na te gaan wat het renteverlies zal zijn en het totale renteverlies kan direct van invloed zijn op de hoogte van de Starterslening. Mocht de eerste geldverstrekker het renteverlies wel mee willen nemen, dan houdt SVn daar wel rekening mee bij de beoordeling van de offerte van de geldverstrekker. 

Verkrijging wegens erfrecht

Als een starter door vererving (deels) eigenaar is geworden van een woning, vervalt de mogelijkheid voor het aanvragen van een Starterslening. Een voorwaarde van de Starterslening is dat de aanvrager(s) geen eigen woning in hun bezit hebben (gehad).

Handig!

In 2016 is de pilot ‘Handig!’ gestart. SVn doet momenteel niet mee aan de pilot ‘Handig’. Een offerte van de eerste geldverstrekker die hierop gebaseerd is accepteren wij om deze redenen niet.

Woonboten en woonwagens

Voor de Starterslening worden aanvragen voor woonboten en woonwagens (of percelen hiervan) niet geaccepteerd.

Rentevastheidsperiode bij de eerste geldverstrekker

De lening die bij de eerste geldverstrekker wordt afgesloten, dient een rentevastheidsperiode van ten minste 120 maanden te hebben. Als er sprake is van meerdere leningsdelen, geldt dit voor alle leningsdelen. Op deze wijze zijn de kosten voor de komende periode bekend en zijn er geen onverwachte stijgingen wanneer de rente omhoog gaat, waardoor de klant zijn lasten niet meer kan dragen. Daarnaast wordt er bij een eventuele hertoets rekening gehouden met de lasten van de eerste hypotheek.