Bekijk onzeKosten

Kostenoverzicht SVn

 

De kosten die SVn bij u in rekening brengt voor een aanvraag van een lening of een mutatie tijdens de looptijd van de financiering. Deze bedragen worden jaarlijks op 1 oktober door SVn opnieuw vastgesteld. Onderstaande tarieven gelden vanaf 1 januari 2019. Deze tarieven gelden ook in 2018.

 

Particuliere aanvraag per financieringsproduct

Hypothecaire productenKosten
Starterslening€ 750,00
Blijverslening€ 850,00
Maatwerklening€ 950,00
Verzilverlening€ 475,00
Stimuleringslening€ 850,00

 

Aanvraag zakelijke financiering

1% van de hoofdsom, minimaal € 1.500,00

 

Hertoets tijdens de looptijd

ProductKosten
Hertoets Maatwerklening€ 155,00
Hertoets Starterslening€ 155,00

 

Verzoeken tot aanpassingen tijdens de looptijd

Kosten
Mutaties op bestaande leningen€ 250,00
Starterslening: Toestemming voor het oversluiten van de eerste hypotheek met behoud van NHG-borgtocht.€ 55,00
Verzoek voor overige mutatie, zoals een rangwisseling van een hypothecaire inschrijving, aanvullende leningen en dergelijke. € 250,00

Als u een lening afsluit met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) betaalt u eenmalig 1% over de hoofdsom van de lening aan de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen. De borgtochtprovisie wordt ingehouden op de hoofdsom van de lening. Vanaf 1 januari 2019 betalen woningeigenaren die een hypotheek met NHG aanvragen 0,9% over de hoogte van hun hypotheek.

Het vestigen van een hypotheekrecht en het opmaken van een hypotheekakte doet u bij de notaris.  De notaris brengt voor zijn werk kosten in rekening.