Bekijk onze

Kosten

Kostenoverzicht SVn

 

De kosten die SVn bij u in rekening brengt voor een aanvraag van een lening of een mutatie tijdens de looptijd van de financiering. Deze bedragen worden jaarlijks door SVn opnieuw vastgesteld. Onderstaande tarieven gelden vanaf 1 januari 2021. 

 

Particuliere aanvraag per financieringsproduct

Hypothecaire producten Kosten
Starterslening € 750,00
Blijverslening € 850,00
Maatwerklening € 950,00
Verzilverlening € 500,00
Stimuleringslening € 850,00

De afsluitkosten worden ingehouden op de hoofdsom van de lening. 

Als u een lening afsluit met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) betaalt u eenmalig 0,6% over de hoofdsom van de lening aan de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen. De borgtochtprovisie wordt ook ingehouden op de hoofdsom van de lening.

Het vestigen van een hypotheekrecht en het opmaken van een hypotheekakte doet u bij de notaris. De notaris brengt voor zijn werk kosten in rekening. Deze kosten en overige kosten die u heeft voor het aangaan de lening zijn voor eigen rekening. 

Aanvraag zakelijke financiering

1% van de hoofdsom, minimaal  € 1.500,00

 

Hertoets tijdens de looptijd

Product Kosten
Hertoets Maatwerklening € 155,00
Hertoets Starterslening € 155,00

 

Verzoeken tot aanpassingen tijdens de looptijd

Verzoek Kosten
Wijzigingen op bestaande leningen, zoals een rangwisseling etc.  € 250,00
Starterslening: Toestemming voor het oversluiten van de eerste hypotheek met behoud van NHG-borgtocht € 55,00