Man Bank Woonkamer Telefoon 665X436

Verklaring gebruik appartementsrechten

Onderdeel van de aanvraag voor een VvE-lening is een verklaring over het soort eigenaren dat in de VvE zit. Deze verklaring is nodig om de aanvraag te kunnen beoordelen.

In de ‘Verklaring eigendomsstructuur en gebruik appartementsrechten’ vertel je ons wie de eigenaren binnen je VvE zijn. Zijn het bewoners of verhuren ze woonruimte, een winkel of kantoor? En gaat het om particuliere of commerciële partijen? Zo weten wij aan wie we de lening verstrekken. De ingevulde verklaring stuur je mee met de leningaanvraag.