Svn Kantoor Lent Bureau Computer Bellen Notitie Rechts 2 665X436

Veelgestelde vragen

Vragen en antwoorden

Waarom is mijn inkomen in combinatie met mijn lasten niet voldoende voor het afsluiten van een Duurzaamheidslening of Stimuleringslening?

Bij een aanvraag voor een lening heb je jouw inkomen aan ons doorgegeven. Wij beoordelen welk inkomen mee mag worden genomen in de berekening. We kijken zo of je voldoende ruimte hebt voor de lening die je aanvraagt. Jouw vaste lasten, zoals hypotheek of huur, (BKR) kredieten en eventuele alimentatie brengen wij op je inkomen in mindering. Daarbij hoort ook een bedrag voor levensonderhoud. Het bedrag voor levensonderhoud, dat in overleg met het Nibud is bepaald, is vastgelegd in de VFN-gedragscode.

Bij het beoordeling van de aanvraag houden wij ons aan de gedragscode consumptief krediet (VFN) voor verantwoorde kredietverstrekking; volgens die normen mogen wij geen rekening houden met de toekomstige energiebesparing of verlaging van de energienota. Ook speelt eventuele overwaarde geen rol bij de beoordeling, omdat het om een persoonlijke lening gaat en niet om een hypotheek. 

Wij willen voorkomen dat je meer schulden hebt dan je kunt betalen. Ook op dat punt beoordelen wij jouw aanvraag. Hiervoor gebruiken wij bijvoorbeeld deze regels, die bedoeld zijn om jou te beschermen:

- het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen;
- de gedragscode consumptief krediet (VFN);
- ons eigen kredietbeleid. 

Mijn aanvraag voor een persoonlijke lening is afgewezen vanwege mijn leeftijd, waarom is dat?

Wij nemen het inkomen van aanvragers boven de 75 niet mee in de beoordeling. Wij hebben deze leeftijdsgrens ingesteld omdat het belangrijk is dat je de lening kunt aflossen. Zowel nu als in de toekomst.

Het is gebruikelijk om een leeftijdsgrens te hanteren bij het verstrekken van persoonlijke kredieten. De grens van 75 jaar die SVn hanteert, ligt zelfs hoger dan die van de meeste geldverstrekkers. Deze leeftijdsgrens is ingesteld om de risico’s van het niet terugbetalen van de lening te beperken. Het gaat namelijk om een lening met een langere looptijd waar geen onderpand als zekerheid tegenover staat, zoals bij een hypotheek. Omdat onze lening een persoonlijk krediet is, houden wij ook geen rekening met de eventuele (over)waarde van jouw woning.

Mijn aanvraag voor een persoonlijke lening is afgewezen vanwege een negatieve registratie (achterstandscodering) bij het BKR, wat kan ik daar aan doen?

Wij controleren in de kredietregistratie van Bureau Krediet Registraties (BKR) of je achterstanden, betalingsregelingen of andere coderingen hebt waarbij wij geen lening kunnen verstrekken. De BKR-registratie is voor onze beoordeling leidend.
Als een registratie in het BKR onterecht is, dan kun je dit doorgeven aan de instantie die de melding heeft gedaan. Zij kunnen de registratie laten verwijderen. Daarna kun je opnieuw een aanvraag doen.

Een persoonlijke lening kan niet verstrekt worden als uit het BKR blijkt dat er sprake is van één of meer van de volgende codes:

- Code 1 tot en met 5; of
- Een achterstand registratie. 

In sommige gevallen kan bij een achterstand registratie of 1 tot en met 3 code geen belemmering zijn, in dat geval dient er een herstelcode te zijn vermeld en/of is de lening is afgelost.  

Ik heb een WW-uitkering, is deze meegenomen bij de aanvraag?

Voor de beoordeling van jouw aanvraag zijn wij uitgegaan van de door jou verstrekte informatie. Wij beoordelen daarbij welk inkomen er in de berekening mag worden meegenomen.

Een WW-uitkering is een tijdelijke sociale uitkering en wordt daaromniet meegenomen als inkomen.