Nieuws

Nieuws / 15-11-2018

Thema: Funderingsherstel

Bodemdaling, klimaatverandering, veranderende grondwaterstanden: binnen 15 jaar kampen 35.000 woningen in Nederland met funderingsproblemen. En op de lange termijn bestaat bij ruim 400.000 woningen in Nederland het risico dat de woningeigenaar te maken krijgt met een funderingsprobleem.

Na de gemeenteraadsverkiezingen is het tijd voor de zetelverdeling, het benoemen van de nieuwe raadsleden en collegevorming. Wat zijn belangrijke onderwerpen tijdens de coalitieonderhandelingen? Op het gebied van wonen en leven is de komende jaren veel te doen voor gemeenten: investeringen in woningbouw, langer thuis wonen stimuleren en het verduurzamen van de woningvoorraad. Wij zetten de belangrijke thema’s op een rij.

Wat is er aan de hand?

 

De inschatting is dat er in Nederland ongeveer 750.000 woningen zijn met een houten fundering. Een derde daarvan heeft of krijgt mogelijk een funderingsprobleem. Dat aantal kan oplopen als maatregelen uitblijven. Daarnaast is de schatting dat in kleigebieden ongeveer 300.000 woningen op staal staan. Een deel van deze woningen zakt langzaam, soms meer dan 1 cm per jaar. Bij mogelijk 150.000 van deze woningen wordt daarom funderingsherstel voorzien. De optelsom luidt, dat in de nabije toekomst naar schatting 400.000 woningen geconfronteerd zullen worden met funderingsproblemen.

Wat moet er gebeuren?

 

Als er schade aan de fundering ontstaat , moet deze hersteld worden. Maar herstel is een kostbare zaak. Veel woningen in Nederland zijn aan elkaar gebouwd. Het herstel van de fundering heeft dan alleen zin als bij alle woningen in het bouwblok tegelijkertijd de fundering hersteld wordt. Herstel blijft nu soms uit, omdat één (of meer) van de woningeigenaren in een blok de financiering niet rond krijgt.

Wat doet SVn?


SVn is fondsmanager van het Fonds Duurzaam Funderingsherstel. Woningeigenaren kunnen bij dit fonds een lening afsluiten om urgent funderingsherstel aan de woning te financieren. Het fonds heeft een omvang van € 100 miljoen. De Rijksoverheid legt met een bijdrage van € 20 miljoen een solide basis onder het fonds. De verwachting is dat het fonds ongeveer 2.000 Funderingsleningen kan verstrekken. De Funderingslening wordt alleen verstrekt aan eigenaar-bewoners van woningen gelegen in gemeenten en provincies die zijn aangesloten bij het fonds.

Gemeenten en SVn

Zijn er problemen met de fundering in uw gemeente? Bekijk de risicokaart van het Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF). Bepaal of u als gemeente een actieve rol wilt spelen bij het stimuleren van eigenaren om de problematiek aan te pakken. Als het antwoord daarop ‘Ja’ is dan zijn er verschillende beleidsinstrumenten beschikbaar. Zo kan de gemeente een procesbegeleiding aanbieden aan de eigenaren van een blok. Ook het aanbieden van een subsidie of een Stimuleringslening helpt. Gemeenten kunnen zich bovendien aansluiten bij het Fonds Duurzaam Funderingsherstel.

Fonds Duurzaam Funderingsherstel