Meer informatie en voorwaarden

Hoe werkt de SVn Stimuleringslening precies?

De SVn Stimuleringslening is een hypothecaire lening, een persoonlijke lening of een zakelijke lening. Gemeenten bepalen zelf welke vorm(en) ze aanbieden.

Voor een Hypothecaire lening is het noodzakelijk dat u eigenaar bent van een (onder)pand waarop wij een hypotheekrecht kunnen vestigen. Het hypotheekrecht geeft ons de benodigde zekerheid en maakt het mogelijk om uw (onder)pand te verkopen als u niet of niet volledig betaalt. Wij verstrekken alleen Hypothecaire leningen met annuïtaire aflossing. 

Een persoonlijke lening is een lening met een vaste rente en looptijd. Een persoonlijke lening lost u annuïtair af, dit betekent dat het maandbedrag gedurende de looptijd gelijk blijft. Bij een annuïtaire aflossing bestaat uw maandbedrag telkens uit een deel rente en een deel aflossing. Aan het einde van de looptijd is uw persoonlijke lening volledig afgelost.

Een Zakelijke financiering kan worden verstrekt met of zonder hypothecaire zekerheid. Voor een Zakelijke financiering met hypotheekrecht is het noodzakelijk dat u eigenaar bent van een (onder)pand waarop wij een hypotheekrecht kunnen vestigen. Het hypotheekrecht geeft ons de benodigde zekerheid en maakt het mogelijk om uw (onder)pand te verkopen als u niet of niet volledig betaalt. Voor een Zakelijke financiering zonder zekerheid wordt een onderhandse akte gesloten of een authentieke akte bij de notaris.

Hoe beoordelen wij uw aanvraag?

Bij de Stimuleringslening vindt er in alle gevallen een krediettoets plaats. De financiële situatie moet voldoende stabiel zijn om de extra maandlasten van de nieuwe lening, bovenop alle overige vaste lasten, te kunnen dragen.

We kijken naar de hoogte van het inkomen, maar ook naar de gezinssituatie en de woon- en werksituatie. Na beoordeling van de financiële en persoonlijke situatie worden op basis van de leennormen en ons kredietbeleid bepaald of er een lening verstrekt kan worden.

Lees hier hoe wij uw aanvraag beoordelen bij een Persoonlijke lening.

Terug naar de Stimuleringslening