Man Bank Woonkamer Telefoon 665X436

Hoe beoordelen wij je aanvraag?

Je hebt alle documenten verzameld en een aanvraag gedaan voor een persoonlijke lening. Wat kun je nu verwachten en hoe kijken wij naar jouw gegevens?

Vrouw Bank Salontafel Laptop 424X318

Jouw financiële situatie in beeld

Als je een persoonlijke lening afsluit, ga je een financiële verplichting aan. Je moet de afgesloten lening in maandelijkse termijnen binnen de afgesproken looptijd aflossen. Daarom moet jouw financiële situatie voldoende stabiel zijn om de extra maandlasten van de nieuwe lening, bovenop alle overige vaste lasten die je al hebt, te kunnen dragen. We kijken naar de hoogte van je inkomen, maar ook naar je gezinssituatie en je woon- en werksituatie.

Alleen op basis van een compleet dossier kunnen wij bepalen of je wel of niet in aanmerking komt voor de lening die je wilt aanvragen. De wet en regelgeving verplichten ons om deze gegevens bij jou op te vragen. Wij zijn namelijk verplicht vanuit de wet om overkreditering te voorkomen. Dat is alleen mogelijk als wij inzicht hebben in alle gegevens. Soms vragen we naar extra gegevens. Dit doen we om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen, zodat we jou op een verantwoordelijke manier een lening verstrekken. Is het niet helder wat we bedoelen? Neem dan contact met ons op. 

Je kunt erop vertrouwen dat wij op een zorgvuldige en integere manier met jouw gegevens en informatie omgaan.

Man Vader Kind Zoon Spelen Vliegtuigje Eettafel 424X318

Veilig en verantwoord, wat is dat?

Wij zijn lid van de Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland (VFN). De VFN stelt net als de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) een gedragscode op. De gedragscode VFN heeft leennormen opgesteld die mede bepalen of een lening veilig en verantwoord is.

Na beoordeling van jouw financiële en persoonlijke situatie word op basis van de leennormen en ons kredietbeleid bepaald of er in jouw situatie een lening aan je kan worden verstrekt.

De VFN gedragscode legt niet alles vast, dat betekent dat wij als aangesloten geldgever zelf op details aan- en invulling kunnen geven. Deze aan- en invulling leggen wij vast in ons kredietbeleid. De belangrijkste onderdelen van het beleid zetten we hieronder voor je op een rijtje.

Identiteit

Van al onze klanten stellen wij nauwkeurig de identiteit vast. Aan de ene kant omdat we precies willen weten wie onze klanten zijn en aan de andere kant omdat wij moeten voldoen aan wettelijke verplichtingen. Zo moeten wij bijvoorbeeld ieder jaar doorgeven aan de Belastingdienst door wie welk bedrag bij ons geleend is en hoeveel rente er betaald is.

Om dat goed te kunnen doen is bepaalde informatie op jouw identiteitsbewijs belangrijk. Wij controleren bijvoorbeeld of jouw identiteitsbewijs niet als vermist staat geregistreerd. Het onzichtbaar maken van jouw foto mag bijvoorbeeld wel, maar het onleesbaar maken van het documentnummer, BSN en controleregel niet.

Bureau Krediet Registratie

Jouw registratie bij BKR is heel belangrijk: uit een positieve registratie blijkt dat je voor eerdere leningen goed betaalgedrag heeft bewezen. Uit een negatieve registratie blijkt het tegendeel. Jouw BKR registraties bepalen mede of je wel of niet in aanmerking komt voor een lening.

Inkomenssituaties

Als je in loondienst bent:

Als je in vaste dienst bent is een recente salarisstrook vaak voldoende. Onregelmatigheidstoeslagen en andere vaste bestanddelen zoals een vaste eindejaaruitkering tellen alleen mee indien dit voor de haalbaarheid van de financiering nodig is. Bestanddelen met een minder vast karakter rekenen we niet mee. Denk hierbij aan een prestatie-gebonden bonus, incidenteel overwerk of een winstdeling.

Ben je niet in vaste dienst? Heb je bijvoorbeeld een tijdelijk contract en ben je korter dan een jaar in dienst bij jouw werkgever? Dan rekenen wij met 70% van jouw netto inkomsten.

Bij andere inkomenssituaties vragen wij vaak aanvullende gegevens bij je op.

Als je een eigen bedrijf hebt:

Jouw jaarcijfers worden betrokken bij de krediettoets, wij werken met jouw meest recente cijfers. Vanaf 1 juli elk jaar hebben wij de cijfers nodig van het voorgaande jaar. Wij kijken naar het totale plaatje van je onderneming: dat wil zeggen omzet, winst, verlies, eigen vermogen en op- of juist neergaande trends. We vragen hiervoor de cijfers van meerdere jaren op. 

Als je 58 jaar of ouder bent of als je al met pensioen bent:

Vanaf 58 jaar wordt jouw pensioeninkomen betrokken bij de krediettoets. Informatie op mijn pensioenoverzicht.nl en/of informatie over lijfrentes zijn dan nodig voor de beoordeling.

Als je een uitkering hebt:

Bij een uitkering is het belangrijk om de zekerheid of bestendigheid van de uitkering te bepalen. Ook al ontvang je een uitkering gedurende een lange tijd en ben je er zeker van dat dit ook in de toekomst zo zal blijven; niet elke uitkering wordt door ons als bestendig bestempeld. Voorbeelden van uitkeringen die wij als bestendig inkomen mee kunnen nemen zijn:

  • Wajong
  • (WIA-) IVA
  • Nabestaanden pensioen

Uitkeringen zoals WIA-WGA, WAZ(O), nemen wij maar voor een deel mee.
Uitkeringen zoals Bijstand, IOW, IAOW, ZW zijn voor ons geen bestendig inkomen en nemen wij niet mee in onze berekeningen.
Jouw netto uitkering moet blijken uit de aangeleverde bankafschriften. Per uitkering dient er een bankafschrift aangeleverd te worden. Daarnaast vragen we documenten van de uitkering zelf op. 

Man Telefoon Bellen 424X318

Aangeleverde informatie of documenten roepen soms nieuwe vragen op

Natuurlijk werken wij het liefst zo efficiënt mogelijk en vallen we je zo min mogelijk lastig. Toch kunnen we niet voorkomen dat de door jou aangeleverde informatie of documenten soms weer voor nieuwe vragen zorgen. We vragen informatie zo duidelijk mogelijk bij je op. Is het voor jou nog steeds niet helder wat we bedoelen of wat we nodig hebben? Of wil je graag meer uitleg waarom een document is afgekeurd? Neem contact met ons op, we helpen je graag! Klik hier voor onze contactgegevens.

Man Hond Woonkamer Bank Ipad 424X318

Volg je aanvraag

Het is nu even afwachten voor jou en is het onze beurt om aan de slag te gaan. Als je de mogelijkheid hebt om een MijnSVn-omgeving aan te maken en deze hebt geactiveerd, kun je de status van jouw aanvraag hier volgen. Nadat de aanvraag door ons akkoord is bevonden, wordt die in geval van een persoonlijke lening vervolgens aan je verstrekt en ontvang je declaratieformulieren. Voor een hypothecaire lening moet de akte ondertekend worden bij de notaris en wordt deze in het hypotheekregister ingeschreven. Als er sprake is van een bouwdepot, dan wordt deze daarna geopend en ontvang je de declaratieformulieren.

Hoe beoordelen wij jouw aanvraag?

Bij het beoordelen van een aanvraag komt veel kijken. Klik hier voor meer informatie over de beoordeling van je aanvraag.

Wanneer krijg ik reactie van SVn op mijn aanvraag?

Je krijgt reactie op je aanvraag nadat wij deze beoordeeld hebben. De doorlooptijd kun je versnellen door de documenten zo snel mogelijk aan te leveren via de MijnSVn-omgeving. We doen ons uiterste best om jouw aanvraag zo snel mogelijk te behandelen. Als je een lening hebt aangevraagd kun je ook online op MijnSVn de status van je aanvraag volgen.

Waarom vragen jullie mijn BSN?

Deze vragen wij in het kader van renseignering. Dit houdt in dat wij gegevens moeten overdragen aan de Belastingdienst die gaan over betalingen aan derden. In dit geval vragen wij daarom je BSN. 

Veelgestelde vragen