Vrouw Verandering In Situatie Verlies 665X436

Ziekte en arbeidsongeschiktheid

Het is vervelend om niet te weten hoe je financiële situatie eruit gaat zien. Als je ziek bent of arbeidsongeschikt bent, ben je vaak niet in staat om alles zelf te regelen. We staan voor jou of je verzorgers klaar.

Je lening aflossen als je ziek bent

Het aflossen van een lening gaat in principe door, ook als je ziek bent. Het is natuurlijk fijn als je je maandlasten kunt blijven betalen. Mocht je er tegenaan lopen dat je je maandlasten niet kunt betalen, tijdelijk of structureel, neem dan contact met ons op via leningenbeheer@svn.nl of 088 253 9400.