Fondsen

Nationaal Warmtefonds

Het Nationaal Warmtefonds (voorheen Energiebespaarfonds) stimuleert particuliere woningeigenaren om energiezuinige maatregelen te treffen. Dit fonds is landelijk beschikbaar voor eigenaren-bewoners en VvE’s. Het fonds is een gevolg van het Woonakkoord in 2013. Sinds 22 juli 2020 heet het fonds Nationaal Warmtefonds. Per 1 juli 2021 heeft het Nationaal Warmtefonds een nieuwe fondsbeheerder. SVn sluit vanaf die datum geen nieuwe leningen meer af voor het Warmtefonds. 

Een comfortabel en energiezuinig huis kan bijdragen aan een lagere energierekening en aan waardebehoud van de woning. Een slimme investering dus. Afhankelijk van het energieverbruik kan de besparing genoeg zijn om de maandelijkse betaling van de lening te dekken. Soms is er zelfs extra te besparen. Het Nationaal Warmtefonds verstrekt uitsluitend leningen voor bestaande bouw.

Het fonds is gevuld door de Rijksoverheid, de Rabobank en de ASN bank. Totaal is er 300 miljoen beschikbaar. Volgens vertrouwd SVn-recept is het een revolverend fonds. Rente en aflossing vloeien terug in het fonds, waardoor opnieuw (VvE) Energiebespaarleningen kunnen worden verstrekt.

Is er een verschil met de Duurzaamheidslening?

De Energiebespaarlening is landelijk beschikbaar. Het grootste verschil met de Duurzaamheidslening is dat de Duurzaamheidslening regionaal wordt ingevuld. De gemeente of provincie bepaalt lokaal welke maatregelen mogen worden gefinancierd en welke doelgroepen voor de Duurzaamheidslening in aanmerking komen. De Energiebespaarlening heeft vaste maatregelen die zijn toegestaan. Een belangrijk aandachtspunt is dat de Energiebespaarlening een maximum van 75% stelt bij het financieren van zonnepanelen.

Informatie en aanvragen (VvE) Energiebespaarlening

Lening afgesloten voor 1 juli? Bekijk hier alle informatie.

Kijk voor het aanvragen op www.energiebespaarlening.nl.


Nieuws / 22-07-2020

Met de Energiebespaarhypotheek is verantwoord verduurzamen van de eigen woning mogelijk met beperkte leenruimte

Nieuws / 03-02-2020

Warmtefonds van start bij het Nationaal Energiebespaarfonds