Fondsen

Fonds Duurzaam Funderingsherstel

Woningeigenaren hebben vaak niet de financiële ruimte om de rotte fundering of de daarbij komende problemen zoals scheuren in muren aan te pakken. De Funderingslening van het Fonds Duurzaam Funderingsherstel is bedoeld voor de financiering van noodzakelijk funderingsherstel. Het fonds is in oktober 2017 van start gegaan. 

SVn beheert het Fonds Duurzaam Funderingsherstel. Het fonds heeft een omvang van € 100 miljoen. De Rijksoverheid legt met een bijdrage van 20 miljoen euro een solide basis onder het fonds. Net als de andere fondsen die door SVn beheerd worden, is hier sprake van een revolverend fonds. Geleend geld wordt met rente terugbetaald en komt weer beschikbaar voor nieuwe leningen.

Voor wie is het fonds?

De Funderingslening wordt verstrekt aan eigenaar-bewoners in gemeenten en provincies die aangesloten zijn bij het fonds. De gemeente of provincie bepaalt welke woningen en woonblokken in aanmerking komen. Als u in aanmerking komt ontvangt u een aanvraagformulier.

Meer informatie voor gemeenten

Bekijk de website van het Fonds Duurzaam Funderingsherstel. Of neem contact op met de relatiemanager in uw regio.

Hilbert Bouwman

Fondsmanager

Fonds Duurzaam Funderingsherstel header
Nieuws / 19-11-2020

Funderingslening Fonds Duurzaam Funderingsherstel wérkt

Fonds Duurzaam Funderingsherstel header
Nieuws / 11-12-2019

Kamerbrief over voortgang Fonds Duurzaam Funderingsherstel