Vve Gevel 665X436

Zutphen maakt verduurzaming bereikbaar voor elke VvE

Met de komst van een lening kunnen VvE’s in het Gelderse Zutphen duurzame maatregelen financieren via de gemeente. Daarmee wil Zutphen het verduurzamen van appartementencomplexen bereikbaar maken voor elke VvE.

“We zagen dat verduurzamingsprojecten van VvE’s in Zutphen vaak vastliepen op financiering”, vertelt wethouder Eva Boswinkel van de gemeente Zutphen. “Er zijn wel financieringsmogelijkheden, maar met relatief hoge rentes en lage maximum leenbedragen per appartement. Ook de lijst met energiebesparende maatregelen is vaak beperkt. Als gemeente klopten we daarom bij SVn aan voor een passende financieringsoplossing. Dat leidde tot de Toekomstbestendig Wonen Lening VvE’s, die we in samenwerking met de provincie Gelderland aanbieden aan zowel grote als kleine VvE’s in Zutphen.”

Duurzame maatregelen en meer in één financieringsregeling

Met de Toekomstbestendig Wonen Lening VvE’s krijgen VvE’s een rente van 1,80% en kunnen ze geld lenen tot 50.000 euro per appartementsrecht. Boswinkel: “We werken met een inspiratielijst. Dit betekent dat we geen maatregelen voorschrijven of minimale isolatiewaardes hanteren. Elke energiebesparende maatregel is namelijk al een verbetering ten opzichte van de oude situatie. We wilden vooral een laagdrempelige lening die VvE’s in Zutphen echt helpt met het verduurzamen van hun gebouw. Daarnaast kunnen VvE’s binnen dezelfde aanvraag asbestsanering, funderingsherstel, levensloopbestendige maatregelen en woningrenovatie financieren.”

Rechtvaardigde energietransitie

Sinds half mei 2023 is de lening aan te vragen. “Twee VvE’s vroegen een lening aan op de eerste dag dat dit mogelijk was”, zegt Boswinkel. “Nog een andere VvE toonde interesse. Dat vinden we een positief signaal voor de toekomst. Door VvE’s de mogelijkheid te geven om geld te lenen, brengen ze hun energierekening sneller omlaag en kunnen met die besparing hun lening (deels) terugbetalen. Voor Zutphen betekent de VvE-lening dat verduurzaming voor nog een doelgroep bereikbaar is geworden. Zo zorgen we voor een rechtvaardige energietransitie waarin iedereen kan meedoen. Dat is hoognodig, want er moeten steeds meer woningen van het gas af.”

Wil je in jouw gemeente of provincie ook iets betekenen voor VvE’s? Bekijk de mogelijkheden van een financieringsregeling bij SVn of bekijk de pagina van Toekomstbestendig Wonen Gelderland.