Convenant Header Svn Nieuws

SVn zet zich in voor financiële woonmogelijkheden ouderen

SVn heeft onlangs het Convenant Ouderen en Toekomstbestendig Wonen ondertekend. Dit is een belangrijke stap in de richting van het beter bedienen van de groeiende groep 65+'ers, die naar verwachting met meer dan 40 procent zal toenemen in de komende twintig jaar.

Het convenant, dat het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) sloot met de hypothecaire sector, heeft als doel om het bewustzijn en de kennis bij ouderen over financiële woonmogelijkheden te vergroten. Het convenant is opgesteld in samenwerking met geldverstrekkers, hypotheekadviseurs, Nationale Hypotheek Garantie en Vereniging Eigen Huis, en is ontstaan uit het Platform Hypotheken. Met de ondertekening van het convenant zetten het ministerie en de sector zich in dat ouderen zo lang mogelijk kunnen wonen in een woning die voor hen geschikt is. Namens SVn, tekenende Bert van de Weerd.

Beter informeren over wonen, verhuizen en hypotheken

SVn werkt samen met provincies en gemeenten om leningen aan te bieden voor het verbouwen of verduurzamen van huizen, zodat ouderen langer in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dit omvat de Blijverslening, Stimuleringslening en Verzilverlening. In het convenant zijn afspraken opgenomen om ouderen beter te informeren over wonen, verhuizen en hypotheken, op basis van hun woonwensen.

Toename aantal ouderen

Het aantal 80+’ers neemt nog sterker toe. Naar schatting zijn er in 2040 1,6 miljoen mensen die 80 jaar of ouder zijn, dat is twee keer zoveel als nu. Met het veranderen van de gemiddelde leeftijd van de bevolking verandert ook de behoefte aan woonruimte. Er zijn woningen nodig die aansluiten bij de wensen en behoeften van onze ouderen. Woningen met comfort en gebruiksgemak, in de buurt van voorzieningen en met voldoende mogelijkheden om anderen te ontmoeten en te bewegen. Benieuwd hoe SVn daarbij kan helpen? Vraag het één van onze relatiemanagers.