Svn Premie A Regeling Header

SVn werkt aan nieuwe Premie A-regeling

Voor starters op de koopwoningmarkt is het moeilijk om aan een koopwoning te komen. SVn helpt hen met onder meer de Starterslening en de Transformatiefaciliteit, die de transformatie van kantoren en winkels tot woningen financiert. Daarnaast wordt gewerkt aan een Premie A-regeling voor nieuwbouw. “Hiermee geven we een nieuwe groep starters een steuntje in de rug”, zegt SVn-bestuurder Arjen Gielen.

De Premie A-regeling is bedoeld voor de groep middeninkomens die nu vaak net geen nieuwbouwwoning kan financieren, legt Gielen uit. “De kopers krijgen een inkomensafhankelijke premie waarmee ze een deel van hun eerste woning kunnen financieren. Het is de bedoeling dat gemeenten een deel van de betaalbare nieuwe woningen ook specifiek toewijst aan deze doelgroep.” Hoe de nieuwe regeling precies in elkaar zit, is nog niet bekend. “Daarover spreken we met onder andere gemeenten, provincies en het Rijk.” De nieuwe SVn-regeling heeft in ieder geval veel overeenkomsten met de Starterslening. “Gemeenten met een Startersregeling kunnen de Premie A-regeling dus meteen invoeren zodra zij beschikbaar is.”

Aantal verstrekte Startersleningen groeit

De komst van de Premie A-regeling staat in het jaarverslag van SVn, dat vandaag verschijnt. In 2021 liep vooral het aantal verstrekte Startersleningen flink op, blijkt uit de jaarcijfers. Gielen: “Hoe dat komt? De Starterslening is in steeds meer gemeenten beschikbaar. Ook in grotere steden zoals Rotterdam.” Vorig jaar werden bijna 3200 starterswoningen gekocht met een lening van SVn, 37 procent meer dan in 2020. “We zien dat starters met een Starterslening vaak minder dure en in 90 procent van de gevallen een bestaande woning kopen”, signaleert de SVn-bestuurder. “Logisch, want we helpen vooral huishoudens die te veel verdienen voor de sociale huursector, maar voor wie de vrije huursector onbereikbaar is.”

167.670 zonnepanelen

SVn verstrekte vorig jaar zo’n 12.700 leningen waarmee woningen verduurzaamd zijn. Het gaat om Duurzaamheids- en Stimuleringsleningen en de Energiebespaarlening van het Warmtefonds (tot 1 juli 2021). Met deze leningen zijn 167.670 zonnepanelen geplaatst en wordt jaarlijks zo’n 1,5 miljoen kubieke meter gas bespaard. Gielen: “Dat is gelijk aan het gemiddelde jaarlijkse gebruik van ruim 1.300 huishoudens.” Het aantal verstrekte Duurzaamheids- en Stimuleringsleningen nam in 2021 wel af. Een eenduidige verklaring voor de daling is er niet. “Het zou kunnen dat woningeigenaren hun spaargeld hebben gebruikt voor het verduurzamen van hun woningen.” Het verbaast Gielen wel dat weinig ouderen de Verzilverlening gebruiken voor het verbeteren en verduurzamen van hun woning. “Juist als je overwaarde hebt kun je investeren in een duurzame woning, zonder dat de lening direct invloed heeft op het besteedbaar inkomen. Bovendien gaan je energielasten omlaag.”

Scholen, bedrijven en sportverenigingen helpen verduurzamen

Met onder meer het BNG Duurzaamheidsfonds, Energiefonds Den Haag, Energietransitiefonds Rotterdam en het Duurzaamheidsfonds VvE’s Den Haag helpt SVn de duurzame plannen van bedrijven, scholen, VvE’s en sportverenigingen financieren. Eind 2021 werd daarnaast het Realisatiefonds gelanceerd. Met een Realisatielening bekostigen Energiecoöperaties collectieve zonneprojecten. “We verwachten met het fonds de komende jaren ruim duizend duurzame projecten van burgerinitiatieven te financieren.”

SVn in 2021

SVn is een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk die voor gemeenten en andere overheden leningen ontwikkelt, verstrekt en beheert. Eind 2021 waren 336 gemeenten en 9 provincies deelnemer bij SVn. Namens hen voert SVn 981 regelingen uit met een eigen doelstelling en funding. SVn verstrekte vorig jaar in totaal 12.341 leningen. Daarnaast is SVn fondsmanager van onder meer het Fûns Skjinne Fryske Enerzjy (FSFE), Fonds Duurzaam Funderingsherstel, Stadshavens Ontwikkelingsfonds voor Innovatie en Economie (SOFIE) en het Realisatiefonds.