Gebiedsfondsen Header

Samen aan de slag met gebiedsfondsen

Steeds meer gemeenten en provincies krijgen te maken met gebiedsfondsen. Vanuit zo’n fonds worden bijvoorbeeld lokale maatschappelijke initiatieven mogelijk gemaakt die de leefbaarheid in een gebied verbeteren rondom de aanleg van een windmolen- of zonnepark. Hoe zet je zo’n gebiedsfonds op? “SVn denkt graag mee”, zegt relatiemanager Reint Brondijk van SVn.

Windcoöperaties en dorpsmolenstichtingen doen het al jaren: een deel van de winst reserveren voor duurzame en sociale projecten in de omgeving. Op deze manier zijn verschillende dorpshuizen, scholen en sportinstellingen gesubsidieerd en gefinancierd. “We zien dat commerciële ontwikkelaars dat nu ook moeten gaan doen, vanwege de participatie-eis die gemeenten stellen”, aldus Brondijk. “Voor bijna alle nieuwe zon- en windparken wordt een gedeelte van de winst vrijgehouden voor een gebiedsfonds.”

Stichting of zelf beheren

Gebiedsfondsen zijn er in allerlei soorten en maten. Soms wordt gekozen voor een stichting die de besteding van het geld gaat coördineren. Het komt ook voor dat een inwonersvertegenwoordiging de ‘toewijzing’ doet, waarbij het beschikbare geld op een rekening courant bij SVn wordt geplaatst. “Gemeenten vinden het belangrijk dat het geld goed besteed wordt, maar willen het fondsvermogen niet op de eigen balans hebben”, zegt Brondijk. “Met beide aanvliegroutes, zowel de stichting als de rekening courant, heeft SVn inmiddels ervaring opgedaan.”

SVn heeft de kennis en kunde in huis

SVn denkt graag mee over de opzet van gebiedsfondsen. Brondijk: “We kijken per situatie wat de meest geschikte oplossing is. Gaat het gebiedsfonds leningen of subsidies verstrekken? En onder welke voorwaarden? Wij hebben de kennis en kunde in huis.”

Wil je meer weten over gebiedsfondsen? Neem contact op met onze relatiemanagers.