Namens Nederland

Nieuwe editie van nationale enquête 'Namens Nederland' gestart

NL2025 lanceert samen met meer dan 70 mede-initiatiefnemers, onder wie SVn, een nieuwe editie van Namens Nederland. Na het succes van 2014 en 2020 krijgt iedereen in Nederland opnieuw de kans om via deze enquête actief bij te dragen aan de vormgeving van de toekomst van ons land. In een tijd waarin meningen over wat er nu én straks moet gebeuren uiteenlopen, zoekt Namens Nederland naar gemeenschappelijke grond en streeft naar een onafhankelijk en inclusief toekomstbeeld voor Nederland.

In de nasleep van de recente verkiezingen en vanwege de onzekere omstandigheden in de wereld heerst er onzekerheid. Met de antwoorden op de vragen die Namens Nederland stelt krijgen we een echt gezamenlijk beeld hoe we als samenleving vorm willen geven aan onze toekomst, vandaag, morgen én overmorgen. Een gezamenlijk toekomstbeeld kan van onschatbare waarde zijn voor de beleidsmakers van Nederland.

Blijvende impact maken

“Namens Nederland is een unieke kans voor iedereen in ons land om samen vorm te geven aan onze gezamenlijke toekomst”, zegt SVn-bestuurder Arjen Gielen. “Bij SVn zien we elke dag hoe belangrijk het is om een duurzame en inclusieve woonomgeving te creëren. Deze enquête biedt een platform voor alle Nederlanders om hun stem te laten horen over belangrijke onderwerpen zoals huisvesting, duurzaamheid en gemeenschapsontwikkeling. Het is essentieel dat we allemaal deelnemen en onze visies delen, zodat we samen kunnen werken aan een toekomst die iedereen ten goede komt. Laten we deze kans grijpen om een positieve en blijvende impact te maken op Nederland, nu en voor de komende generaties."

Vul de enquête in

Namens Nederland is een onafhankelijk en breed gedragen initiatief dat breed wordt gedragen door maatschappelijke organisaties, mediapartijen, vakbonden, bedrijven en verenigingen. In 2014 werd het initiatief voor het eerst gelanceerd, gevolgd door een tweede editie in 2020. Bij de vorige editie vulden 170.000 respondenten de enquête in. Hoe meer mensen meedoen, des te sterker is het draagvlak voor de onderzoeksresultaten.

De enquête van Namens Nederland is beschikbaar op namensnederland.nl.