Limburg Duurzaam Thuis Header

Limburgse Duurzaam Thuis leningen 20.000 keer verstrekt

In de provincie Limburg zijn 20.000 leningen voor het verduurzamen en levensloopbestendig maken van woningen verstrekt. Dankzij de Stimuleringsregeling Duurzaam Thuis financieren woningeigenaren en huurders in de provincie Limburg tegen gunstige voorwaarden maatregelen in en aan hun woning. “Dit laat zien dat er behoefte is aan dit financiële steuntje in de rug”, zegt gedeputeerde Maarten van Gaans-Gijbels.

De Stimuleringsregeling Duurzaam Thuis van de provincie Limburg biedt huurders en woningeigenaren in Limburg voordelige leningen voor energiebesparende en levensloopbestendige maatregelen aan hun woningen. Met de leningen kan de aanvrager bijvoorbeeld zonnepanelen op het dak plaatsen, muren isoleren of een warmtepomp aanschaffen. Vanuit de regeling worden Verzilverleningen en consumptieve en hypothecaire Stimuleringsleningen van SVn verstrekt.

Aanvragen stijgen

Naast het terugdringen van de uitstoot, dienen leningen van Duurzaam Thuis ook om kleinschalige opwek van energie mogelijk te maken en de levensloopbestendigheid van de bestaande woning te vergroten. De provincie Limburg signaleert een aanzienlijke toename van het aantal aanvragen. Opvallend daarbij is dat steeds meer aanvragers naast energieopwekkende maatregelen nu ook isolerende maatregelen treffen met de leningen.

Lagere energiekosten

Er zijn eigenlijk weinig redenen meer te bedenken om woningen niet te verduurzamen, vindt gedeputeerde Maarten van Gaans-Gijbels. “Want door de woning energiezuiniger te maken, wordt niet alleen de uitstoot minder en het klimaat verbeterd, maar ook worden de maandelijkse energiekosten lager. Met de laagrente lening van Duurzaam Thuis komen we Limburgers dus zoveel mogelijk tegemoet om te verduurzamen.”

Informatie over de Stimuleringsregeling Duurzaam Thuis is te vinden op www.duurzaamthuislimburg.nl