Afwijkend beleid SVn ten opzichte van NHG

Het acceptatiebeleid voor de (Corporatie) Starterslening van SVn wijkt op een aantal punten af van de Voorwaarden & Normen van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). De Starterslening is namelijk geen gewone hypotheek, maar een lening die wordt gefinancierd met geld van de gemeente, provincie of Corporatie. Hieronder vindt u een aantal punten waarop SVn van NHG afwijkt.

Bouwdepot

Soms is het noodzakelijk een bouwdepot aan te houden bij bestaande bouw. Denk hierbij aan kwaliteitsverbetering en/of energiebesparende voorzieningen. In dat geval moet het geld daarvoor in depot gehouden worden bij de eerste geldverstrekker. SVn controleert of SVn en de eerste geldverstrekker met dezelfde gegevens rekenen. Daarom vragen wij om een offerte van de eerste geldverstrekker waaruit de hoogte van het bouwdepot blijkt of een schriftelijke bevestiging van de hoogte van het bouwdepot.

Koopconstructies

Het is niet mogelijk om een Starterslening aan te vragen als de vergoeding die betaalt moet worden voor het gebruik van de grond (canon) oploopt. Deze stijgende last gaat namelijk ten koste van de capaciteit om rente en aflossing voor de Starterslening te betalen. De hoogte van de erfpachtcanon moet minimaal 15 jaar vast staan om in aanmerking te komen voor een Starterslening. Als de erfpachtcanon binnen 15 jaar wordt herzien is het niet mogelijk een Starterslening af te sluiten. Mocht u hierover twijfelen neem dan contact op met SVn.

De Starterslening wordt in principe wel verstrekt in combinatie met: Brederode Koopregeling, Koopcomfort, Koopgarant, Koopinstapregeling, Koopstart, Kopen met Korting, Kopen naar wens, Pré Koopregeling en Regionaal grondbezit.

De Starterslening wordt niet verstrekt in combinatie met: Aankoopregeling BM van Houwelingen, Betaalbare koopwoning Zaanstad, Grondvermogen, Koop Goedkoop, Slimmer Kopen en Startersrente regeling.

De Starterslening is alleen mogelijk in combinatie met Duokoop, indien de gemeente hiermee akkoord gaat. In dat geval opent de gemeente hier een aparte regeling voor: SVn Starterslening met Duokoop.  

Overige kredieten

Bij de berekening van de hoogte van de Starterslening houdt SVn geen rekening met lasten uit overige kredieten (doorlopend krediet, creditcard of studieschuld). De eerste geldverstrekker houdt hier wel rekening mee. Hierdoor kan het voorkomen dat SVn ervan uitgaat dat de maximale leencapaciteit bij de eerste geldverstrekker hoger is dan deze in werkelijkheid is. Het bedrag dat de starter hierdoor tekort komt, kan niet gefinancierd worden met een Starterslening.

Perspectiefverklaring

Een perspectiefverklaring in combinatie met een Starterslening is momenteel niet toegestaan. Totdat er groen licht komt vanuit NHG mogen wij voor de Starterslening geen perspectiefverklaring accepteren. U kunt daarmee de Starterslening dus niet aanvragen. Ook als de lening van uw eerste geldverstrekker is gebaseerd op een perspectiefverklaring wordt deze in een aanvraag Starterslening niet geaccepteerd. 

Inkomensbepaling loondienst (Handig!)

SVn doet momenteel niet mee aan ‘Handig!’. De Starterslening is bedoeld voor starters. Starters staan over het algemeen ook aan het begin van hun carrière. Hierdoor valt de inkomensbepaling loondienst vaak lager uit dan een werkgeversverklaring gebaseerd op het huidige inkomen. Voor het bepalen van de hoogte van de Starterslening houden wij rekening met een zo hoog mogelijk inkomen. In een individueel geval kan het zijn dat de inkomensbepaling loondienst toch hoger is dan de werkgeversverklaring. Echter heeft SVn in overleg met NHG besloten voor alle aanvragen dezelfde regels te hanteren. Een offerte van de eerste geldverstrekker gebaseerd op een inkomensbepaling loondienst accepteren wij daarom niet.

Woonboten en woonwagens 

Voor de Starterslening worden aanvragen voor woonboten en woonwagens (of lig- of staanplaatsen) niet geaccepteerd.

Rentevastheidsperiode bij de eerste geldverstrekker

De lening die bij de eerste geldverstrekker wordt afgesloten, moet een rentevastheidsperiode van ten minste 10 jaren hebben. Als er sprake is van meerdere leningsdelen, geldt dit voor alle delen.