Nieuws

Nieuws / 13-05-2020

Kwik-Fit garage in Maarssen wordt omgebouwd tot woningen

Een samenwerking tussen N.V. Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht (OMU), Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) en Bakkers | Hommen maakt het mogelijk om ook de voormalige Kwik-Fit garage, aan Planetenbaan 9-10 in Maarssen, te transformeren tot woningen. Bakkers | Hommen startte eerder al met de herontwikkeling van Planetenbaan 15-16. Beide locaties vormen samen ontwikkelingskwadrant ‘Mars’.

De Financieringsfaciliteit binnenstedelijke transformatie (afgekort: Transformatiefaciliteit) is een initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in samenwerking met onder andere BNG Bank en SVn. De Transformatiefaciliteit wordt beheerd door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn).

Bakkers | Hommen zorgt voor circa 500 woningen in Maarssen

Sinds 2017 is Bakkers | Hommen al actief aan de Planetenbaan. Met de Kwik-Fit locatie wordt nu een complete gebiedsontwikkeling mogelijk. Met appartementen van 50 tot 78 m² voor de middel dure huurmarkt.

De transformatie van de Planetenbaan verkleint het groeiende woningtekort in Utrecht

Daarnaast helpt het de kwaliteit en de leefomgeving in Maarssen te verhogen, door verloedering van leegstaande kantoren en bedrijfspanden tegen te gaan. De krapte op de woningmarkt vraagt om creatieve oplossingen. Transformatie zorgt niet alleen voor meer woonruimte. Het biedt ook ruimte om andere maatschappelijke opgaven op te pakken en de leefbaarheid te vergroten.

"De transformatie van dit soort gebieden vraagt veel voorbereiding en risico kapitaal. In OMU en SVn vinden wij partners, die een bijdrage leveren aan de risicovolle investeringen van de voorfase. Onafhankelijk van elkaar hebben SVn, OMU en wij een assessment gemaakt. En het plan op haalbaarheid getoetst. Mede door de voortvarendheid hiervan heeft de gemeente Stichtse Vecht de transformatie omarmt”, aldus Bakkers | Hommen.

Ambitie: gemengde stedelijke wijk, met veel ruimte voor wonen

Het project past mooi bij de ambities van de provincie Utrecht en de gemeente Stichtse Vecht om de werklocatie Planetenbaan te transformeren naar een gemengde stedelijke wijk, met veel ruimte voor wonen. N.V. Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht (OMU) is opgericht als zelfstandige uitvoeringsorganisatie van de provincie om transformatieprojecten aan te jagen.

"Door te investeren in het herstructureren van verouderde bedrijventerreinen en het transformeren van leegstaande kantoren, streeft OMU ernaar dat er zorgvuldig, efficiënt en duurzaam wordt omgegaan met de beschikbare ruimte in de provincie Utrecht. Dit zorgt voor een goed investeringsklimaat in de provincie Utrecht. Een project als dit brengt SVn, Bakkers | Hommen en OMU op een mooie manier samen.”, zegt Frank Hazeleger, directeur OMU.  

Toch is een businesscase niet altijd zo eenvoudig te maken

Ondanks de aanpak van het woningtekort en de verbetering van de leefomgeving, is de businesscase om binnenstedelijke locaties te transformeren in de praktijk niet altijd makkelijk rond te krijgen. Transformatie vraagt om investeringen in de voorfase. Juist in deze voorfase zijn er grote onzekerheden, waardoor het in de praktijk moeilijk is om voor deze activiteiten voldoende financiering te vinden. Banken geven vaak geen gehoor totdat de Omgevingsvergunning definitief is. Door het ontbreken van voldoende voorfinanciering gaan goede transformatieplannen nog te vaak niet door. Door te investeren in de voorfase komt er beweging op gang, zodat initiatiefnemers sneller kunnen starten. Met de Transformatiefaciliteit van Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) wordt dit makkelijker gemaakt.

"Met een lening uit de Transformatiefaciliteit kan SVn, juist in die risicovolle voorfase, vaak net dat benodigde duwtje in de goede richting geven", zegt Nico van Est, fondsmanager bij SVn. “SVn werkt met publiek geld in een omgeving waar de markt het alleen niet redt. Dankzij de hulp van OMU en de Transformatiefaciliteit realiseert Bakkers | Hommen meer woningen op een prachtige plek in Maarssen.”