Vrouw Eettafel Laptop Notitieblok 665X436

Kostenoverzicht

De kosten die SVn bij jou in rekening brengt voor een aanvraag van een lening of een mutatie tijdens de looptijd van de financiering. Deze bedragen worden jaarlijks door SVn opnieuw vastgesteld. Onderstaande tarieven gelden vanaf 1 januari 2024. 

Particuliere aanvraag per financieringsproduct

Hypothecaire producten Kosten
Starterslening € 750,00
Blijverslening € 850,00
Maatwerklening € 950,00
Verzilverlening € 500,00
Stimuleringslening € 850,00

De afsluitkosten worden ingehouden op de hoofdsom van de lening. 

Als je een lening afsluit met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) betaal je eenmalig 0,6% over de hoofdsom van de lening aan de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen. De borgtochtprovisie wordt ook ingehouden op de hoofdsom van de lening.

Het vestigen van een hypotheekrecht en het opmaken van een hypotheekakte doe je bij de notaris. De notaris brengt voor zijn werk kosten in rekening. Deze kosten en overige kosten, zoals bijvoorbeeld de taxatiekosten en financieel advies, die je hebt voor het aangaan de lening zijn voor eigen rekening. 

Aanvraag zakelijke financiering

1% van de hoofdsom, minimaal  € 1.500,00

Hertoets tijdens de looptijd

Product Kosten 
Hertoets Maatwerklening € 155,00
Hertoets Starterslening € 155,00

Verzoeken tot aanpassingen tijdens de looptijd

Verzoek Kosten

Wijzigingen op bestaande leningen, zoals een rangwisseling etc. 

€ 250,00
Starterslening: Toestemming voor het oversluiten van de eerste hypotheek met behoud van NHG-borgtocht € 55,00