Bekijk onze

Kosten

Kostenoverzicht SVn

 

De kosten die SVn bij u in rekening brengt voor een aanvraag van een lening of een mutatie tijdens de looptijd van de financiering. Deze bedragen worden jaarlijks op 1 oktober door SVn opnieuw vastgesteld. Onderstaande tarieven gelden vanaf 1 januari 2019. 

 

Particuliere aanvraag per financieringsproduct

Hypothecaire producten Kosten
Starterslening € 750,00
Blijverslening € 850,00
Maatwerklening € 950,00
Verzilverlening € 475,00
Stimuleringslening € 850,00

 

Aanvraag zakelijke financiering

1% van de hoofdsom, minimaal  € 1.500,00

 

Hertoets tijdens de looptijd

Product Kosten
Hertoets Maatwerklening € 155,00
Hertoets Starterslening € 155,00

 

Verzoeken tot aanpassingen tijdens de looptijd

Verzoek Kosten
Mutaties op bestaande leningen € 250,00
Starterslening: Toestemming voor het oversluiten van de eerste hypotheek met behoud van NHG-borgtocht. € 55,00
Verzoek voor overige mutatie, zoals een rangwisseling van een hypothecaire inschrijving, aanvullende leningen en dergelijke. € 250,00


Als u een lening afsluit met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) betaalt u eenmalig 1% over de hoofdsom van de lening aan de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen. De borgtochtprovisie wordt ingehouden op de hoofdsom van de lening.

Het vestigen van een hypotheekrecht en het opmaken van een hypotheekakte doet u bij de notaris. De notaris brengt voor zijn werk kosten in rekening.