Fondsen

Fonds Ruimte en Economie Den Haag (FRED)

Een aantrekkelijk ondernemingsklimaat is van essentieel belang voor de Haagse economie en het functioneren van bedrijven. Den Haag wil haar ondernemers waar mogelijk in hun bedrijfsvoering ondersteunen, onder andere door in te spelen op de behoefte aan geschikte bedrijfshuisvesting voor midden- en kleinbedrijf, vernieuwing van winkelruimten en functiemenging van wonen, werken, leren en beleven.

FRED: mede mogelijk gemaakt door Europa

FRED is een initiatief van de gemeente Den Haag en wordt mede mogelijk gemaakt door geld vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Naast FRED is ook het Energiefonds Den Haag (ED) opgericht, dat investeringen in duurzame energievoorzieningen mogelijk maakt.

Bekijk de lijst met investeringen

SVn_EFRO_logo_FRED_RGB 

Investeren in voldoende en geschikte bedrijfshuisvesting

Investeringsfonds FRED is in 2013 opgericht. FRED (co)investeert in stedelijke projecten binnen de gemeentegrenzen van Den Haag die inspelen op de behoefte aan voldoende en geschikte bedrijfshuisvesting. De projecten die in aanmerking komen, beschikken over een duidelijke commerciële ratio maar worden niet (volledig) vanuit de conventionele, commerciële financiering ondersteund (marktfalen). Om deze projecten wel mogelijk te maken, kunnen initiatiefnemers aanspraak maken op een lening uit FRED. In tegenstelling tot subsidies is het fonds revolverend: geleend geld wordt met rente terugbetaald en komt weer beschikbaar voor nieuwe leningen.

FRED is opgericht om tegemoet te komen aan de sterk groeiende behoefte aan kleinere bedrijfsruimte in Den Haag. Wie wil investeren in achterop geraakte buurtwinkelcentra of de verbouwing van panden tot bedrijfsgebouwen waar meerdere ondernemers onderdak kunnen vinden, kan onder voorwaarden een beroep doen op het fonds. FRED richt zich op projecten in het stationsgebied, het centrum, de Internationale Zone en Scheveningen Haven.

Voorwaarden voor (co)financiering vanuit FRED

Om in aanmerking te komen voor (co)financiering vanuit FRED, moet een project tenminste aan een aantal voorwaarden voldoen: het moet beschikken over een duidelijke commerciële ratio, een intern rendement en een grote maatschappelijke meerwaarde. De aanvrager moet kunnen aantonen dat:

  • De effecten zichtbaar zijn binnen de gemeentegrenzen van Den Haag.
  • Financiering tegen marktvoorwaarden is niet of slechts voor een deel mogelijk is.
  • Het project een grote maatschappelijke meerwaarde oplevert.
  • Het project financieel levensvatbaar is en beschikt over een economisch en technisch goed businessmodel.
  • Het project daadwerkelijk gerealiseerd kan worden.

Financiering vanuit FRED aanvragen

Financiering vanuit ED aanvragen? Bekijk het stappenplan en de voorwaarden waar uw aanvraag aan moet voldoen.

Neem contact met ons op

Ziet u mogelijkheden voor projecten die moeilijk tot stand komen? Of wilt u meer informatie over het aanvragen van een lening? Neem contact op met onze manager Fondsontwikkeling Richard Luigjes.

T 31 (0)88 253 94 58
M (0)6 512 137 24
E r.luigjes@svn.nl

Zes vragen over Aardwarmte Vogelaer
Nieuws / 2018-10-03

Zes vragen over Aardwarmte Vogelaer

'SOFIE heeft ons helpen opschalen’
Nieuws / 2018-10-03

'SOFIE heeft ons helpen opschalen’