Schaap Grazen Zonnepanelen 665X436

Een lening voor een energiecoöperatie die wil verduurzamen

Investeren in duurzame energie is hard nodig. De energiecoöperaties in Nederland vormen hierin een belangrijke schakel. Samen met Energie Samen, Rabobank, Triodos en ASN Bank, heeft SVn het Realisatiefonds voor energiecoöperaties opgezet. Het Realisatiefonds maakt financiële duurzame investeringen mogelijk.

Wat kun je met een lening van het Realisatiefonds?

Realiseren van zonne-energie projecten

Met een lening van het Realisatiefonds financieren energiecoöperaties een energieproject in de vorm van zonnepanelen op een dak of in een veldopstelling. Zowel het zonnesysteem als alle bijbehorende kosten zoals investeringen in installaties, aansluitkosten voor het net, begeleidings- en onderzoekskosten en meerwerkkosten kunnen met een Realisatielening worden gefinancierd. Bekijk voorbeeldprojecten uit het Realisatiefonds. 

Voor wie is deze lening?

Het Realisatiefonds is er speciaal voor:

  • Nederlandse Energiecoöperaties;
  • De coöperatie is eigendom van de leden en alle leden hebben individueel één stemrecht;
  • De Energiecoöperatie voldoet aan de eisen van de WFT, Wwft en AFM;
  • De Energiecoöperatie beschikt over een IBAN van een Nederlandse bankinstelling en de participatie per lid is beperkt tot maximaal € 20.000.

Meer weten over het Realisatiefonds?

Benieuwd naar de Realisatielening? Ontdek alles over deze lening.