Nieuws

Nieuws / 14-06-2021

BNG Duurzaamheidsfonds verstrekt voor 3,7 miljoen euro aan Sportleningen in 2020

De sportsector is vorig jaar duurzamer en toekomstbestendig geworden. Onder andere dankzij het succes van de begin 2020 gelanceerde Sportlening van het BNG Duurzaamheidsfonds. De lening is breed omarmt door de sportsector, ziet Pieter van der Berg, fondsmanager bij SVn. “In samenwerking met Stichting Waarborgfonds Sport (SWS), hebben we vorig jaar 64 aanvragen ontvangen vanuit sportclubs, met als resultaat 48 verstrekte leningen met een totale leensom van € 3,7 miljoen.”

Het BNG Duurzaamheidsfonds financiert zakelijke projecten die een bijdrage leveren aan de duurzaamheidsdoelen van gemeenten of provincies. Wij leveren hiermee een bijdrage aan een toekomstbestendige, energie neutralere samenleving. Het BNG Duurzaamheidsfonds is een initiatief van BNG Bank. SVn is fondsmanager en aanspreekpunt voor initiatiefnemers en geïnteresseerden. 

Investeren in verduurzamen, verbouwen en uitbreiden

In 2020 hebben 48 sportverenigingen geïnvesteerd in hun sportaccommodatie met een financiering van het BNG Duurzaamheidsfonds. Dat blijkt uit het jaarverslag van het fonds. Begin 2020, tegelijk met de ondertekening van de Routekaart Verduurzaming Sport, is het startsein gegeven van de Sportlening. Verenigingen kunnen de Sportlening gebruiken voor het verduurzamen van hun sportaccommodatie, maar ook verbouwen of uitbreiden is mogelijk. Denk aan energiezuinige douches in kleedkamers of de aanleg van padelbanen. De populairste maatregelen zijn duurzame (ver)bouw en het plaatsen van ledverlichting. Op de derde plaats staan zonnepanelen, die op 18 sportaccommodaties zijn gerealiseerd. Soms combineert een vereniging twee of meer maatregelen.

Duurzaam sporten is de toekomst

Het jaar 2020 stond in het teken van corona. Ondanks alle effecten op de samenleving en economie, is het een succesvol jaar geweest voor het BNG Duurzaamheidsfonds. Bestuursvoorzitter Pieter Oppermann: "Met 48 verstrekte Sportleningen en 14 aanvragen in behandeling blijkt de Sportlening een zeer welkome aanvulling voor het financieringsvraagstuk van verenigingen en stichtingen. We ontvangen veel positieve reacties van stakeholders, waaronder gemeenten, wat ons extra motiveert om in 2021 nog veel meer sportverenigingen financieel te ondersteunen."

Het hele jaarverslag is te vinden op de website van het BNG Duurzaamheidsfonds.