Nieuws

Nieuws / 04-11-2019

100 Gelderse Stimuleringsleningen Toekomstbestendig Wonen verstrekt

De Stimuleringslening Toekomstbestendig Wonen van de provincie Gelderland is 100 keer verstrekt. Met deze lening kunnen Gelderlanders onder meer het duurzamer of levensloopbestendig maken van hun woning of het verwijderen van asbest financieren. Gedeputeerde Peter Kerris en wethouder Carla Koers van de gemeente Zevenaar ging op bezoek bij dhr. K. De Koning in Zevenaar, de aanvrager van de honderdste Stimuleringslening Toekomstbestendig Wonen.

De leningen worden voor de helft gefinancierd door de provincie Gelderland. De andere helft financiert de gemeente. De Stimuleringslening Toekomstbestendig Wonen is al in 16 gemeenten in Gelderland beschikbaar. Maar dat worden er meer. Gedeputeerde Peter Kerris: “We willen dat alle Gelderlanders een lening kunnen aanvragen om hun huis te verduurzamen. Inmiddels hebben 20 gemeenten de verordening vastgesteld. We verwachten dat tegen het einde van het jaar meer dan 35 gemeenten meedoen."

Energie besparen en langer thuis wonen

De Stimuleringslening Toekomstbestendig Wonen wordt uitgevoerd door Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn). “De lening stimuleert particuliere woningeigenaren om verder te kijken dan alleen energie besparen of langer thuis wonen”, legt relatiemanager Mia Buddingh van SVn uit. “Het is goed om te zien dat dat z’n vruchten afwerpt!”

Meer mensen helpen

Voor de meeste gemeenten is de lening een vervolg op een eigen Duurzaamheids- of Stimuleringslening. Buddingh: “Dankzij de bijdrage van de provincie kunnen gemeenten nu meer mensen helpen. Voordeel voor particuliere woningeigenaren is dat de nieuwe Stimuleringslening heel breed is. Je kunt met de lening het duurzaam maken van de woning financieren, maar ook het verwijderen van asbest en levensloopbestendig maken. Al moet altijd minimaal één energiebesparende maatregel genomen worden.”

Vier soorten leningen

Particuliere woningeigenaren van Gelderland die hun woning willen verbeteren kunnen minimaal € 2.500,- lenen en maximaal € 50.000,-. De provincie wil dat de regeling voor zo veel mogelijk inwoners beschikbaar is. Een uniforme regeling die zoveel mogelijk eigenaren van Gelderland helpt, is het doel. Daarom zijn in de stimuleringsregeling vier leenvormen opgenomen: Consumptief, Hypothecair, Verzilverlening en de Maatwerklening.

Uniforme brede lening

“Gemeente Zevenaar heeft hoge ambities; wij willen in 2040 energieneutraal zijn. Met de Stimuleringslening Toekomstbestendig Wonen kunnen wij door de samenwerking met de provincie twee keer zoveel woningeigenaren financieel ondersteunen. Gezien de opgave zijn wij daar uiteraard erg blij mee. We blijven daarom  onze inwoners oproepen om te kijken of ze hun woning kunnen verduurzamen, bijvoorbeeld als ze toch al asbest gaan verwijderen of hun woning levensloopbestendig gaan maken.”
Provincie Gelderland