Nieuws

Nieuws / 03-02-2020

Warmtefonds van start bij het Nationaal Energiebespaarfonds

De Rijksoverheid heeft het Warmtefonds in het leven geroepen en ervoor gekozen om hiervoor de structuur en ervaring van het Nationaal Energiebespaarfonds te gebruiken. Het Warmtefonds is een afspraak uit het Klimaatakkoord en biedt langjarige financiering tegen een aantrekkelijke rente voor woningeigenaren en Verenigingen van Eigenaars (VvE’s) voor de verduurzaming van woningen. De leningen zijn vanaf vandaag aan te vragen op de website van het Nationaal Energiebespaarfonds.

Update: per 22 juli 2020 heet het Nationaal Energiebespaarfonds het Nationaal Warmtefonds. Meer info

Het Nationaal Energiebespaarfonds stimuleert particuliere woningeigenaren om energiezuinige maatregelen te treffen. Een comfortabel en energiezuinig huis kan bijdragen aan een lagere energierekening en aan waarde behoud van de woning. Een slimme investering dus. Het Energiebespaarfonds is landelijk beschikbaar voor eigenaren-bewoners en VvE’s. Het fonds is gefinancierd door de Rijksoverheid, de Rabobank, de ASN bank, de Council of Europe Development Bank (CEB) en de Europese Investeringsbank (EIB). Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) is aangewezen als uitvoeringsorganisatie en fondsmanager van het Nationaal Energiebespaarfonds.

Het bestuur van het Nationaal Energiebespaarfonds is opgetogen over het feit dat het Rijk gebruikmaakt van de structuur van het Energiebespaarfonds. Ernst-Jan Boers, bestuursvoorzitter Nationaal Energiebespaarfonds: “Wij zijn verheugd dat het Rijk ervoor heeft gekozen om het Warmtefonds onder te brengen bij het Nationaal Energiebespaarfonds. Hierdoor wordt er optimaal gebruik gemaakt van de bestaande expertise die het Nationaal Energiebespaarfonds sinds haar oprichting in 2014 heeft opgebouwd. Het fonds bewees zich de afgelopen jaren met een sterk gegroeide portefeuille met Energiebespaarleningen voor particulieren en is een van de weinige partijen die energiebesparende maatregelen bij VvE’s financiert.”

Langere looptijd, lagere maandlast

De Energiebespaarlening voor woningeigenaren en de VvE Energiebespaarlening zijn nu ook af te sluiten met een looptijd van 20 jaar. De maximale looptijd voor woningeigenaren was 15 jaar. Door te kiezen voor een langere looptijd, wordt het maandbedrag lager en is het voor meer woningeigenaren financieel aantrekkelijk om duurzame maatregelen te nemen. Een woningeigenaar die bijvoorbeeld voor 15.000 euro zijn woning wil verduurzamen, kan voortaan kiezen om de investering in 10, 15 of 20 jaar af te lossen. Bij een looptijd van 20 jaar is in dit voorbeeld het maandbedrag 75,89 euro, bij een looptijd van 15 jaar is dit 95,84 euro en bij 10 jaar is dit 136,02 euro. De maandelijkse kosten vallen bij een langere looptijd dus een stuk lager uit en komen hiermee dichter in de buurt van het bedrag dat woningeigenaren, door de energiebesparende maatregelen, besparen op hun energierekening. En wordt het in veel situaties aantrekkelijker om te gaan verduurzamen. Wel zijn de kosten van de lening over de gehele looptijd hoger

Kleinere VvE’s

Vanaf vandaag kunnen ook VvE’s vanaf 8 appartementen gebruikmaken van de VvE Energiebespaarlening. Voorheen kwamen alleen VvE’s met minimaal 10 appartementen in aanmerking voor de lening.

Aantrekkelijke rente

De Energiebespaarlening heeft een aantrekkelijke rente. Zo komt het rentepercentage voor leningen voor particulieren met een looptijd van 15 jaar op 1,9% en voor 20 jaar op 2%. Voor VvE’s bedraagt het rentepercentage voor een lening met een looptijd van 15 jaar 2,1% en voor 20 jaar 2,2%. Kijk op www.energiebespaarlening.nl/rente voor het volledige renteoverzicht.

Extra aantrekkelijk voor inwoners van gemeente Leidschendam-Voorburg en Drenthe

De Energiebespaarlening is in heel Nederland beschikbaar voor zowel particulieren als VvE’s. Soms dragen lokale overheden financieel bij. Zo bieden de provincie Drenthe en vanaf vandaag ook de gemeente Leidschendam-Voorburg hun inwoners en VvE’s een extra rentekorting aan van 1% op de Energiebespaarlening. Het maandbedrag neemt hierdoor nog verder af.

Klimaatakkoord

In het klimaatakkoord is afgesproken dat er een breed palet aan aantrekkelijke, toegankelijke én verantwoorde financieringsmogelijkheden komt voor alle doelgroepen. Het Warmtefonds is een belangrijke optie in dat palet. Het Warmtefonds maakt gebruik van de structuur en ervaring van het Nationaal Energiebespaarfonds. De ruimere mogelijkheden van de Energiebespaarlening zijn de eerste aanpassingen die hieruit voortvloeien. Het kabinet heeft in december 2019 aangegeven dat ook een financieringsproduct zal worden uitgewerkt voor mensen die tot nu toe geen toegang hadden tot financiering, maar die wel moeten verduurzamen.