Nibb-it chipsfabriek in Breda maakt plaats voor 600 woningen

Waar nu nog de laatste restanten van de voormalige Nibb-it chipsfabriek te zien zijn, staan over een paar jaar 600 appartementen en woningen. Voor die ontwikkeling en realisatie bundelden Nederlandse Bouw Unie (NBU) en Maas-Jacobs de krachten. Dankzij de voorfinanciering vanuit de Transformatiefaciliteit kunnen zij het woningbouwproject versneld ontwikkelen.

Meer over de Transformatiefaciliteit

“Met de transformatie van de voormalige Nibb-it fabriek verwijderen we een rotte kies uit Breda”, zegt Frans Hennekam, algemeen directeur bij Maas-Jacobs. “Het gebouw stond al zo’n tien jaar leeg en was niet meer te redden voor de industrie. Daarnaast was dat ook niet wenselijk op deze locatie aan de rand van het centrum, zo dicht bij de stad. Met de woonvraag die in Breda net als in andere steden hoog is, was er geen twijfel over welke functie de plek zou krijgen. Na de transformatie staan hier straks zo’n 600 appartementen en woningen.”

 

Bijdrage aan 6.000 Bredase woningen in 2022

NBU en Maas-Jacobs kochten de fabriek in de zomer van 2018 van Kerry NL, de producent van onder meer de bekende Nibb-it chips. Roel Hommel, adjunct-directeur bij NBU: “Met het project vergroten we de leefbaarheid in het gebied. En komen we tegemoet aan het doel van de gemeente Breda om wijkontwikkeling te bevorderen op plekken rondom de toegangswegen naar het centrum. We dragen ook voor 10 procent bij aan het plan van de gemeente om 6.000 woningen toe te voegen in de periode 2018-2022, om zo te voorzien in de huidige en toekomstige woonbehoefte. Er was dus al snel gemeentelijke steun voor ons plan. Het woningaanbod wordt een mix van koop en middeldure en sociale huurwoningen. En van zowel appartementen als grondgebonden woningen.”

 

Transformatiefaciliteit durft financiering wél aan

De ontwikkelende bouwers stuitten via de nieuwsbrief van SVn op de Financieringsfaciliteit Binnenstedelijke Transformatie, kortweg Transformatiefaciliteit genoemd. Hiermee kunnen initiatiefnemers een kortlopende geldlening krijgen voor hun woningbouwproject(en) om de vaak risicovolle voorfase te financieren. Ze kunnen zo sneller starten met de (her)ontwikkeling van deze locaties. De Transformatiefaciliteit wordt verstrekt en beheerd door SVn. Hennekam: “Toen we met SVn in gesprek gingen, stond de fabriek er nog. De grond was vervuild en moest gesaneerd worden. Banken hebben daar geen zin in, de risico’s zijn te groot. Zeker in een stadium waarin er nog maar weinig zekerheid op papier staat en een bestemmingsplan nog niet in beeld is, reageren zij terughoudend. Bij de Transformatiefaciliteit keek men daar vanuit de aanwezige expertise op het gebied van projectontwikkeling doorhéén en zag vooral een gebied dat herontwikkeld moest worden.”

De Transformatiefaciliteit is een initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Het ministerie investeert de komende jaren flink in bouwen en wonen. Binnen de Transformatiefaciliteit zoekt BZK in samenwerking met SVn naar projecten waar voormalige fabrieks- en industrieterreinen versneld getransformeerd kunnen worden tot woningbouwlocaties.

 

Vliegwiel voor versnelling van de woningbouwproductie

“Met de financiering vanuit de Transformatiefaciliteit kunnen we versnellen én kregen we liquide ruimte in ons eigen vermogen”, vertelt Hommel. “Dat is een fijne bijkomstigheid, omdat er ineens middelen vrijkwamen voor andere woningbouwprojecten die we ook in onze gezamenlijke portefeuille hebben of waarover we in gesprek zijn met diverse partijen, zoals woningcorporaties. Dat levert een enorme versnelling op in de productie.” Hennekam vult aan: “De Transformatiefaciliteit laat hier goed zien dat het als vliegwiel dient voor doorstroming. Dat is naast een snel geregelde financiering ook wat ons direct aansprak.”

 

Gemeente Breda over het project

Paul de Beer, wethouder Stedelijke Ontwikkeling: “Dit project is een prachtig voorbeeld van hoe een intensieve samenwerking tussen marktpartijen en buurtbewoners kan leiden tot een hoogstedelijk en vernieuwend stedenbouwkundig plan. Een plan met een hoge ambitie voor groen wonen aan het park en het industriële DNA als inspiratie voor de stoere en stedelijke architectuur. Met deze ontwikkeling realiseren we versneld ruim 600 huur- en koopwoningen in een brede mix van woningtypen en prijsklassen. Die diversiteit en de mogelijkheid om basisvoorzieningen uit te breiden voor de gehele omgeving, hebben ook een positieve impact op de woon- en leefkwaliteit van omliggende wijken. Dankzij het uitgebreide participatieproces is er voldoende draagvlak in de omgeving en is vooral het buurtpark nu al betekenisvol.”

Transformatieproject: Nibb-it chipsfabriek

Locatie: Breda

Ontwikkelaars: Nederlandse Bouw Unie (NBU) & Maas-Jacobs

Aantal woningen: 600

Oplevering: vanaf 2023

Impressie door ontwikkelaar

Impressie door ontwikkelaar

Roel Hommel (l) en Frans Hennekam. Foto's door Sushilla Kouwenhoven

Roel Hommel (l) en Frans Hennekam. Foto's door Sushilla Kouwenhoven