Nieuws

Nieuws / 15-11-2018

Thema: Langer zelfstandig thuis

Als ouderen gezond blijven, kunnen zij zelfstandig blijven wonen met relatief weinig zorg. Maar als zij gezondheidsklachten krijgen, kunnen aangepaste woningen of extra zorg nodig zijn. De gemeente kan daarbij helpen.

Na de gemeenteraadsverkiezingen is het tijd voor de zetelverdeling, het benoemen van de nieuwe raadsleden en collegevorming. Wat zijn belangrijke onderwerpen tijdens de coalitieonderhandelingen? Op het gebied van wonen en leven is de komende jaren veel te doen voor gemeenten: investeringen in woningbouw, langer thuis wonen stimuleren en het verduurzamen van de woningvoorraad. Wij zetten de belangrijke thema’s op een rij.

Wat is er aan de hand?

 

Nederlanders worden ouder. Het rijksbeleid is erop gericht ouderen zo lang mogelijk zelfstandig in hun eigen omgeving te laten wonen. Dit is ook de wens van veel ouderen zelf. Mensen hechten aan hun woning, buurt en buurtbewoners.

Wat moet er gebeuren?

 

Het thema langer zelfstandig thuis wonen staat nog niet bij iedereen op het netvlies. Als je een kind krijgt is het volkomen logisch om een aantal dingen aan je woning te doen. Maar het is nog niet zo vanzelfsprekend om over langer zelfstandig thuis wonen na te denken en daadwerkelijk de woning aan te passen. Er valt dus iets te winnen op het gebied van bewustwording en beleid. De gemeente speelt een belangrijke rol bij het langer zelfstandig wonen. Zo geeft de gemeente advies en informatie. Daarbij maken wij onderscheid tussen preventieve aanpassingen aan de woning en het oplossen van acute problemen. Wie het niet meer alleen redt, kan dit aangeven bij de gemeente. De gemeente kan zo nodig ondersteuning thuis bieden via de Wmo. Ook kan de gemeente inwoners stimuleren hun woning levensloopbestendig te maken, bijvoorbeeld met een Blijverslening of een Verzilverlening. Natuurlijk zijn er ook situaties waarbij verhuizen een betere optie is.

Wat doet SVn?


Verschillende gemeenten helpen bij het financieren van de aanpassingen die nodig zijn om langer zelfstandig thuis wonen mogelijk te maken. Dat kan bijvoorbeeld met de Blijverslening of de Verzilverlening. Al zijn er ook overheden die kiezen voor een bredere regeling. Woningeigenaren in de gemeente Moerdijk kunnen bijvoorbeeld tegen aantrekkelijke voorwaarden geld lenen om hun woning te verbeteren. Het gaat hier om maatregelen op het gebied van duurzaamheid, veiligheid en levensloopbestendigheid.

Gemeenten en SVn

Gemeenten kunnen zowel de Blijverslening als de Verzilverlening inzetten om langer zelfstandig thuis wonen bereikbaar te maken. Het verschil? De Blijverslening is bedoeld om de woning levensloopbestending te maken. Bij de Verzilverlening bepaalt de gemeente waarvoor de lening gebruikt mag worden. De Blijverslening kan hypothecair of consumptief worden afgesloten. De Verzilverlening is eigenlijk een omgekeerde hypotheek. Wie de lening afsluit, kan de opgebouwde overwaarde gebruiken om de woning aan te passen.

Blijverslening SVn huisje