Nieuws

Nieuws / 07-01-2021

SVn blijft uw eigen risico Starterslening betalen

SVn blijft het eigen risico van geldverstrekkers op verliezen uit hypotheken met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) op zich nemen. Verliesdeclaraties worden tot 1 januari 2023 uit het eigen vermogen van SVn betaald.

De Starterslening wordt verstrekt voor het rekening en risico van gemeenten, provincies en corporaties. Gelukkig worden Startersleningen altijd verstrekt met Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Dit betekent extra veiligheid voor de deelnemers en samenwerkingspartners van SVn, maar ook voor wie de Starterslening aanvraagt.

SVn blijft eigen risico wegnemen

Sinds 1 januari 2014 geldt een eigen risico van 10 procent op verliezen bij NHG-hypotheken. Tot nu toe nam SVn het eigen risico helemaal voor gemeenten, provincies en corporaties weg. En dat blijven we in elk geval tot 1 januari 2023 doen, heeft het bestuur van SVn besloten. Dit geldt uiteraard ook voor de niet door Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) gegarandeerde Combinatielening.

Wat is NHG?

Een hypotheek met de NHG betekent dat de hypotheekverstrekker de garantie heeft dat de hypotheek volledig wordt terugbetaald. De bank heeft dus zekerheid en loopt minder risico. Mocht een woning met restschuld verkocht worden, wordt deze door de stichting WEW, uitvoerder van de NHG, aan de geldverstrekker terugbetaald. 

Corporatie Starterslening SVn