Nieuws

Nieuws / 12-05-2021

Rijk stimuleert provincies en gemeenten tot aanpak asbestdak

Het verwijderen van asbest uit onze leefomgeving blijft belangrijk voor ieders veiligheid en gezondheid. Ook zonder wettelijk verbod is sanering of vervanging van asbestdaken nodig. Want hoe ouder een asbestdak, hoe groter de kans dat asbestvezels vrijkomen in de lucht en uiteindelijk terechtkomen in onze longen, de bodem en het grondwater. Het Rijk stimuleert daarom provincies en gemeenten om het voor particuliere dakeigenaren zo eenvoudig en aantrekkelijk mogelijk te maken om hun asbestdak aan te pakken. Hiervoor stelt ze een Rijksbijdrage beschikbaar van 12 miljoen euro.

Sanering of vervanging asbestdak voor iedereen mogelijk

Niet iedereen met een asbestdak of -gevel heeft financiële mogelijkheden om dit te laten saneren of vervangen. Overheden kunnen hierbij helpen door bijvoorbeeld financiële regelingen (leningen) aan te bieden. Het Rijk ondersteunt graag gemeenten en provincies om financieringen aan te bieden aan particuliere eigenaren van asbestdaken die voor een reguliere lening niet terecht kunnen bij een bank of verzekeraar.

Maatwerklening voor asbestsanering

SVn heeft in opdracht van het Rijk een ‘SVn Maatwerklening asbestdaksanering’ ontwikkeld. Daarnaast stelt het Rijk voor provincies en gemeenten een bijdrage van 12 miljoen euro beschikbaar ter dekking van de kosten en financiële risico’s voor het verstrekken van deze leningen. De gemeente of provincie ontvangt na het verstrekken van de ‘SVn Maatwerklening asbestdaksanering’ voor 25% per verstrekte lening een tegemoetkoming van het Rijk. De Rijksregeling loopt tot en met 2028.

Aanvullende leningproducten

Gemeenten en provincies kunnen aanvullend nog meer leningproducten aanbieden via SVn. Bijvoorbeeld een Stimuleringslening of een Verzilverlening. Deze producten richten zich op particuliere eigenaren met voldoende financiële draagkracht. Voor deze producten is geen Rijksbijdrage beschikbaar. Meerdere provincies tonen al interesse in de ‘SVn Maatwerklening asbestdaksanering’. Het gaat om onder andere de provincies Gelderland, Utrecht en Overijssel. De provincie Drenthe biedt inmiddels deze Maatwerklening aan via een uitgebreide asbestdakenregeling.

Voor dakeigenaren die niet bij een bank terecht kunnen

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) hoopt dat veel gemeenten en provincies dit financiële instrument in gaan zetten: “Het gezondheidsrisico van asbest wijkt niet vanzelf. Het is dus niet de vraag of maar hoe we met elkaar voor een veilige, schone en asbestvrije omgeving kunnen zorgen. De daken waar dit nog in zit, zijn oud en verweren steeds verder. Als overheid stimuleren we mensen met het verwijderen of vervangen van hun asbestdak. Met onze Rijksbijdrage maken we het aantrekkelijker voor overheden om de Maatwerklening abestdaksanering van SVn aan te bieden aan particuliere dakeigenaren. Dakeigenaren die geen spaargeld kunnen inzetten of niet bij een bank terecht kunnen, helpen we om hun dak toch aan te kunnen pakken”, aldus Van Veldhoven.

Verzekeraars verlagen dekking en koppelkansen

Naast het gezondheidsbelang van het verwijderen van asbestdaken zijn er voor eigenaren van een woning of pand met een asbestdak nog meer redenen om hun dak te vervangen. Bij steeds meer verzekeraars wordt het lastiger om een verzekering af- of over te sluiten. Daarnaast verhogen meerdere verzekeraars de premie van de opstalverzekering of bieden ze minder dekking van de kosten bij schade of brand. Kortom: een groter financieel risico voor asbestdakeigenaren.

Veilige en duurzame leefomgeving

Een gerichte aanpak van asbestdaken biedt ook kansen. Voor gemeenten en provincies draagt het bij aan veiligheid, gezondheid en een meer duurzame leefomgeving. Naast de sanering van het asbestdak kan de ‘SVn Maatwerklening asbestdaksanering’ voor particuliere dakeigenaren ook ingezet worden voor onder andere een nieuw energiebesparend dak, sloop van het pand of een gedeeltelijke financiering van asbest gerelateerde bodemsanering. Met de ‘SVn Maatwerklening asbestdaksanering’ koppel je eenvoudig asbestverwijdering aan andere maatschappelijke opgaven voor een win-win situatie.

Waarschuwingslint asbest