Leningen

Maatwerklening

  • Tóch die noodzakelijke investering in of aan uw woning
  • Uw gemeente of provincie draagt (financieel) steentje bij
  • Aflossing en rente betaalt u als dat financieel mogelijk is

Wat is de Maatwerklening?

De Maatwerklening is een lening waarmee noodzakelijke woningverbetering gefinancierd wordt. U kunt de lening aanvragen wanneer u onvoldoende financiële draagkracht heeft om een lening via de bank af te sluiten.

Misschien bent u gepensioneerd, werkeloos, arbeidsongeschikt of heeft u om een andere reden onvoldoende draagkracht. Met de Maatwerklening kunt u in uw woning blijven wonen en wordt een gevaarlijke of onhoudbare situatie opgelost.Is er een Maatwerklening in mijn gemeente?

Niet iedere gemeente heeft een Maatwerklening. Typ de naam van uw gemeente in het zoekveld om te zien of uw gemeente een Maatwerklening voert.

Kom ik in aanmerking voor de Maatwerklening?

Voordat u een Maatwerklening kunt aanvragen, stelt uw gemeente vast of u voldoet aan haar voorwaarden. Gemeenten stemmen deze voorwaarden af op hun eigen beleid. De voorwaarden kunnen dus per gemeente verschillen.

Maatwerklening aanvragen

Gemeenten en provincies bieden mensen die geen lening via de bank kunnen afsluiten de kans om noodzakelijke aanpassingen aan hun woning tóch te laten uitvoeren. Daarom bieden zij de Maatwerklening aan. Nadat u van uw gemeente of provincie een aanvraagformulier heeft gekregen, verzorgen wij (SVn) de aanvraagprocedure, de financiële toets en het verstrekken van de lening.