Leningen

Corporatie Starterslening

  • Uw eerste koopwoning toch haalbaar
  • De eerste 3 jaar geen maandlasten
  • Een betrouwbaar vangnet dankzij NHG

Wat is de Corporatie Starterslening?

De Corporatie Starterslening is dé Starterslening die woningcorporaties aanbieden aan mensen die hun eerste woning kopen. Het gaat dan om een woning van een woningcorporatie. Als starter kunt u zo nét dat beetje extra lenen waardoor u uw eerste huis kunt kopen.

De Corporatie Starterslening overbrugt het verschil tussen de prijs van het huis (tot maximaal de Loan te Value) en de (eerste) hypotheek bij de bank.

 

De Corporatie Starterslening bestaat uit twee delen:

1. Een leningdeel dat annuïtair wordt afgelost: de Starterslening.
2. Een leningdeel dat oploopt: de Combinatielening.
Voor beide delen heeft u de eerste 3 jaar geen maandlasten.

De aflossing van uw Corporatie Starterslening ‘betaalt’ u de eerste 3 jaar met de Combinatielening. De Combinatielening loopt daardoor de eerste 3 jaar altijd op. Na deze periode van 3 jaar betaalt u (in principe) rente en aflossing. Op het moment dat u de volledige rente en/of aflossing betaalt, lost u op zowel de Corporatie Starterslening als de Combinatielening af.

 

Is er een Corporatie Starterslening in mijn gemeente?

Niet alle corporaties hebben een Corporatie Starterslening. Om in aanmerking te komen voor een Corporatie Starterslening is het verstandig eerst na te gaan of uw woningcorporatie een Corporatie Starterslening aanbiedt.

Kom ik in aanmerking voor de Corporatie Starterslening?

Voordat u een Corporatie Starterslening kunt aanvragen, wordt vastgesteld of u in aanmerking komt. Uw woningcorporatie heeft voorwaarden voor de Corporatie Starterslening opgesteld en controleert altijd eerst of u aan de voorwaarden voldoet. Omdat woningcorporaties deze voorwaarden afstemmen op hun eigen beleid kunnen de voorwaarden per woningcorporatie verschillen.

Let op: Niet alle woningcorporaties hebben een Starterslening. Om in aanmerking te komen voor een Corporatie Starterslening is het verstandig eerst na te gaan of uw woningcorporatie een Corporatie Starterslening aanbiedt.

Corporaties mogen de Corporatie Starterslening alleen verstrekken aan huishoudens met een gezamenlijk jaarinkomen lager dan € 41.056,- (prijspeil 1 januari 2018). Als u een lening aanvraagt, levert u een ‘Verklaring omtrent uw huishouden’ aan. Ook moet u een (voorlopige) aanslag inkomstenbelasting of een inkomensverklaring van de Belastingdienst van alle bewoners van uw woning overleggen.

Wilt u direct weten of u voor de Corporatie Starterslening in aanmerking komt en wat de maximale hoogte van uw lening is? Gebruik dan onze rekenhulp.

Let op: deze rekenhulp is indicatief. Wij (SVn) toetsten uw aanvraag zelf op daadwerkelijke (financiële) haalbaarheid. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de uitkomsten van de rekenhulp.


BEREKEN OF U IN AANMERKING KOMT

Corporatie Starterslening aanvragen

Uw woningcorporatie geeft starters op de woningmarkt een kans. Daarom biedt zij de Corporatie Starterslening aan. Wij (SVn) verzorgen de aanvraagprocedure, de financiële toets en verstrekken de lening.