Belangrijkste kenmerken en voorwaarden Maatwerklening

 • De Maatwerklening wordt verstrekt als een hypothecaire lening, naast een eventueel bestaande hypothecaire lening of leningen bij een andere geldverstrekker;
 • De SVn Maatwerklening en de Combinatielening zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden;
 • De looptijd van de SVn Maatwerklening en de Combinatielening is 30 jaar;
 • De SVn Maatwerklening is minimaal € 2.500,- en is nooit hoger dan het bedrag dat de gemeente of provincie heeft vastgesteld;
 • De rente voor de SVn Maatwerklening en de Combinatielening staat gedurende de gehele looptijd vast. De rente van de Combinatielening is altijd gelijk aan de rente van de SVn Maatwerklening;
 • De eerste 3 jaar wordt er geen rente en geen aflossing voor de SVn Maatwerklening en de Combinatielening in rekening gebracht. De rente wordt door de gemeente/provincie betaald. De aflossing van de SVn Maatwerklening wordt ten laste van de Combinatielening geboekt. Wanneer het inkomen na 3 jaar onvoldoende is om de gehele maandtermijn van de SVn Maatwerklening te betalen, loopt de hoofdsom van de Combinatielening verder op met de aflossingscomponent van de SVn Maatwerklening;
 • De SVn Maatwerklening en de Combinatielening mogen altijd (geheel of gedeeltelijk) zonder extra kosten afgelost worden;
 • De SVn Maatwerklening is een hypotheek met annuïtaire aflossing. De rente over het annuïtaire deel is daarom meestal fiscaal aftrekbaar. De rente over de Combinatielening is niet aftrekbaar;
 • De lening wordt verstrekt via een bouwdepot. Op het moment van aanvragen, mogen de werkzaamheden nog niet gestart zijn;
 • De lening wordt alleen verstrekt als er onvoldoende inkomen is voor een normale lening, met andere woorden: als er een probleem met de zogenaamde ‘Loan to Income’ is (de verhouding tussen het inkomen en de hoogte van de hypotheek);
 • De lening kan in sommige gevallen ook verstrekt worden als het huis ‘onder water’ staat, met andere woorden: als er een probleem met de zogenaamde ‘Loan to Value’ is (de verhouding tussen de totale hypotheek en de waarde van de woning), maar alleen als de woning verhoudingsgewijs ná het noodzakelijke herstel minder ‘onder water’ staat dan daarvoor, òf als de gemeente/provincie zich garant stelt voor een eventuele restschuld aan het einde van de looptijd;
 • De lening is vermogensafhankelijk; vermogen boven de geldende vrijstelling in Box 3, wordt gekort op de financieringsbehoefte. Dit betekent dat de lening kan worden verlaagd als er sprake is van teveel spaargeld of overige bezittingen;
 • Als het inkomen onvoldoende blijft om de leningdelen af te lossen, is het mogelijk dat de lening na 30 jaar niet of niet volledig is afgelost. Na 30 jaar moet de lening wel terugbetaald worden, bijvoorbeeld uit de verkoopopbrengst van de woning;
 • Aan het afsluiten van de SVn Maatwerklening zijn eenmalig afsluitkosten verbonden. De kosten worden ingehouden op de lening;
 • De kosten voor de notaris, taxatiekosten, en eventueel financieel advies zijn niet inbegrepen en zijn voor eigen rekening;
 • Zolang de SVn Maatwerklening en de Combinatielening nog niet volledig zijn afgelost, mag er bij de geldverstrekker van de bestaande hypotheek/hypotheken geen extra geld geleend worden. Ook mag er geen extra Combinatielening afgesloten worden bij deze geldverstrekker(s);
 • SVn biedt de SVn Maatwerklening uitsluitend aan zonder advies. Dat betekent dat SVn niet kijkt naar de specifieke financiële situatie, kennis en ervaring en risicobereidheid van de aanvrager.

Hertoets

 • Er zijn hertoetsmomenten na het 3e, 6e, 10e en 15e jaar om te kijken of er wel of niet betaald kan worden voor de leningdelen. Aan een hertoets zijn kosten verbonden;
 • Bij een eventuele hertoets wordt er geen rekening gehouden met financiële verplichtingen (zoals een doorlopend krediet, persoonlijke lening, creditcard of een aankoop op afbetaling etc.) die zijn aangegaan na het afsluiten van de SVn Maatwerklening;
 • Bij een hertoets worden de lasten vastgesteld op basis van het inkomen van het huishouden. Het huishouden bestaat uit de personen, die de SVn Maatwerklening zijn aangegaan. Is de Maatwerklening alleen aangegaan, maar wordt er inmiddels een huishouden gevormd samen met een andere persoon (niet zijnde kinderen of pleegkinderen), dan wordt bij de hertoets ook gekeken naar het eventuele inkomen van deze persoon;
 • Zodra er volledig rente en aflossing betaald wordt, kan er geen hertoets meer aangevraagd worden;
 • Als een persoon aan het huishouden is toegevoegd, waardoor er voldoende betaalcapaciteit was en er daarom geen hertoets meer is aangevraagd, dan kan door de oorspronkelijke aanvrager van de SVn Maatwerklening een tussentijdse hertoets worden aangevraagd op het moment dat de toegevoegde persoon het huishouden weer heeft verlaten.

 

 

Voor uw klant

Bekijk hier de webpagina voor leningnemers, over de Maatwerklening

Terug